Viby lokker kunder til

0

Detailhandelsanalysen for Roskilde Kommune fra 2016 viser, at Viby trækker mange handlende af dagligvarer til fra oplandet.

Mens der var en vis tilbagegang i den såkaldte dækningsgrad for handel af dagligvarer i Roskilde i perioden 2007-2014, så var der markant fremgang at spore i Viby, der oplevede at stige i dækningsgrad fra 109 i 2007 til 123 i 2014.

På almindeligt dansk er tallene et udtryk for, at væsentligt flere fra oplandet nu tager til Viby for at købe deres havregryn, mælk og kartofler i enten Meny eller REMA1000.

Plads til mere
På baggrund af disse tal konkluderes det i analysen, at der er basis for flere såkaldte udvalgsvarebutikker i Viby. Fx kunne en sådan placeres i den tidligere Fakta, eller i den centrale del af Viby, så den både understøtter de mange kommende boliger ved Skousbo-arealet og den eksisterende detailhandel.

 

Deltag i debatten
Del.