Fredagsfester skal stækkes med nye ordensregler

0

Kaj V. Hansen (S) så dog gerne, at de unge rykkede helt ud af Folkeparken. Roskilde Katedralskoles rektor er uenig.

For en måned siden var en kraftig stramning af de unges muligheder for at feste om fredagen i Folkeparken til debat i Plan- og Teknikudvalget, dog med det resultat til følge, at det i dag fortsat er tilladt at medbringe glasflasker og musikanlæg fredag eftermiddag til lørdag middag på det rekreative område. Torsdag den 6. april samles udvalget så igen for at kigge på en mindre kontant løsning, der tager udgangspunkt i en ændring af ordensreglementet i Folkeparken, så det fremover bliver lettere for politiet at agere på anmeldelser om eventuelle affald- og støjgener i forbindelse med fredagsfesterne.

Udvalgsmedlem Kaj V. Hansen (S) har i forbindelse med torsdagens møde selv rejst et konkret forslag til en midlertidig skiltning i parken, der for det første skal informere om, at ophold i Folkeparken er forbudt efter mørkets frembrud, og at “støjende adfærd og henkastning af affald ikke er tilladt”. Affald, som det årligt koster kommunen flere hundrede tusinde kroner at indsamle.

“At de unge fester dernede er helt ok, men siden jeg flyttede til området i 1995, er det eskaleret voldsomt, og nu er vi nødt til at gøre noget”, lyder det fra medlemmet af Plan- og Teknikudvalget, der selv bor på Klostervang og dermed er nabo til Folkeparken.

Tis og hærværk

Udover skrald som tomme dåser, flasker og plastikemballage, samt støj fra kraftige såkaldte ’festival’-musikanlæg, er byrådspolitikeren godt og grundigt træt af lugtgener fra festende mennesker, der forretter deres nødtørft op ad hegn og hække til de omkringliggende villahaver. Åbenlyst salg af narko er også et tema i forbindelse med festlighederne, ligesom hærværk på omkringliggende bygninger, ifølge Kaj. V. Hansen, ikke er et sjældent syn.

“Flere naboer, herunder mig selv, har oplevet at få smadret vinduer, ligesom flere har følt sig truet af de unge, hvis de har rettet henvendelse til dem”, lyder kritikken.

Rektor: Ansvar for almen dannelse

Roskilde Katedralskoles rektor Claus Niller har boet på Klostervang i 34 år, og er således ligesom Kaj V. Hansen nabo til Folkeparken. Han erklærer sig enig i, at fredagsfesterne har udviklet sig i den gale retning i løbet af det sidste årti. Alligevel hilser han hverken påbud eller forbud velkommen.

“Jeg har den holdning, at selvfølgelig skal de unge rydde op efter sig, men løsninger finder vi bedst ved dialog, jeg tror ikke på forbud, for dem vil de unge bare udfordre eller omgå”, lyder det fra rektoren, der samtidig siger, at hans egen uddannelsesinstitution jævnligt italesætter problemerne.

“Når de unge har forladt Katedralskolens matrikel, så er de almindelige borgere, hvis handlinger vi ikke kan tage ansvaret for. Men vi har et medansvar for deres almendannelse, og den påvirker vi bl.a. ved at diskutere deres adfærd i Folkeparken på morgensamlinger”, fortæller rektoren.

Flyt til Musicon

Uanset om torsdagens møde i Plan- og Teknikudvalget så resulterer i nye ordensregler eller ej, ser Kaj V. Hansen gerne, at fredagsfesterne forlader Folkeparken og rykker til Musicon.

“Jeg tror ikke på forbud, for dem vil de unge bare udfordre eller omgå”, siger Roskilde Katedralskoles rektor Claus Niller, der også er nabo til Folkeparken.

“Musicon er indrettet som en ungdomsby, så for mig at se ville det være naturligt at lægge festerne her. Bydelen ligger lige på hjemvejen for de unge på Roskilde Handelsskole og Teknisk Skole, og lur mig om ikke beboerne i ungdomsboligerne vil være mere overbærende – det ligger lige til højrebenet”, siger han.

Det forslag får til gengæld ikke mange rosende ord med på vejen fra Claus Niller.

“Det er for nemt bare at sende problemerne et andet sted hen. I det her tilfælde er det borgere, der bor i Ringparken og Søndre Ringvej, der vil blive berørt”, siger katedralskolens rektor, der mener, at man skal huske historikken i forbindelse med diskussionen om Folkeparken.

“Roskilde Kommune var selv en aktiv medspiller i forhold til at få de unge til at flytte sig fra Stændertorvet og ned i Folkeparken i starten af 00’erne”, siger han.

Deltag i debatten
Del.