Forfatter

Læserbreve

Vor frue fortjener at blive hørt!

Torsdag aften den 5. oktober var jeg til møde i Vor Frue i anledning af det kommende byrådsvalg. Borgerne fortalte om problemer, de gentagne gange havde gjort både forvaltning og Torben Jørgensen og S opmærksom på.

Læserbreve

Vi kan, hvis vi vil

Antallet af børn og unge, som mistrives, er stigende. Mistrivsel har voldsomme konsekvenser for det enkelte barn og for deres familier, og ofte opleves det som alt for svært for familierne at få den nødvendige hjælp i tide hos kommunen.

Læserbreve

Du kan stemme nu

Du behøver ikke vente til d. 21. november, du kan allerede stemme nu – brevstemme. Både til kommunal- og regionsrådsvalget.

Læserbreve

Et nyt Ishøj

Tænk Jer godt om når I skal sætte Jeres X til det kommende Kommunevalg. Vi i udkants-Roskilde nærmere Jyllinge blive bare tromlet ned med en vanvittig vision om en grøn kile for at få lidt udsigt som pt. har kostet 4 millioner og yderligere vil koste mange penge for at rive Bygaden 28 ned.

Læserbreve

Stem på os fordi vi er dygtige, ikke fordi vi er kvinder

Kvinderne dominerer Dansk Folkepartis liste til kommunalvalget i Roskilde kommune, faktisk er 6 ud af 10 kandidater kvinder. Var det et bevidst valg fra Dansk Folkeparti? Nej, det var fordi vores medlemmer bedømte os ud for vores kvalifikationer, og ikke fordi kvinder var vigtige på listen.

Læserbreve

Kommende boliger i Jyllinge centrum

Lokalplanen for boliger, park med mere på halområdet i Jyllinge er i offentlig høring. De nye rækkehuse og lejligheder med grønne opholdsarealer bliver – sammen med halbyggeriet – en del af en levende kultur- og idrætspark.

Læserbreve

Pas på vores gode SFO!

Prisen for at have sit barn i SFO er netop steget med 300 kroner om måneden. Det er en konsekvens af den budgetaftale, der blev lavet sidste år. En SFO-plads koster nu mere end en børnehaveplads!

Læserbreve

Lokumsaftale i Roskilde Kommune!

Borgmester Joy Mogensen oplyste på borgermødet i Jyllinge i torsdags, at Roskilde Kommune har indgået en hemmelig lokumsaftale med Roskilde Nord Boligselskab/KAB om salg af en stor-parcel langs Lindebjergvej ved hallerne i Jyllinge bymidte.

Læserbreve

“At have eller ikke at have en lokalplan”

På dette møde var det et kommende byggeri, hvor der ikke var en lokalplan for området, der ville kunne regulere det. Derfor vil jeg omskrive citatet ovenfor til “Lokalplan eller ikke lokalplan”, for i dette tilfælde ville en lokalplan have løst konflikten.

Læserbreve

Dig, mig og ligestilling i den lokale politik

Som svar på Camilla Vilby-Mokvist indlæg fra sidste uge. Hvorfor har og er der ikke flere kvinder, der stiller op til byrådet? Mit bud ville være; Har du virkelig mod, vilje og lyst til, at blive afprøvet af dine mandlige politiske kollegaer, ja så gå efter det, du brænder for og vær altid tro mod dig selv og dine værdier.

Læserbreve

Alternativt kup

Bestyrelsen i Alternativet Roskilde forsøgte at få deres kandidat, ildsjælen Helle Chelina Jensen verfet ud ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde i sidste uge. Mændene i bestyrelsen forsøgte at kuppe hende og havde skrevet ud til medlemmerne, at hun ikke var kompetent.

Læserbreve

1000 dage tilbage til at redde klimaet

Fortsætter udledninger af drivhusgasser med at stige efter år 2020 eller forbliver de blot på samme niveau, er det ikke muligt at holde den globale temperaturstigning på to grader. Det er pointen fra en række af klodens absolut førende klimaforskere under overskriften »Tre år til at redde klimaet«.

DEBAT

Knejsende minareter i Allehelgensgade

Moskébyggeriet i Allehelgensgade har ikke skabt de store panderynker i Roskilde. Her giver vi dog ordet til byrådsmedlem Karsten Lorentzen (DF), der ser flere udfordringer ved byggeriet.

Læserbreve

Er borgmesteren uansvarlig?

Borgmester Joy Mogensen afholdt et “Lokalt Fremtidsmøde” mandag den 8. maj 2017 på Spraglehøjgård i Jyllinge. På mødet oplyste borgmesteren, at det ikke er muligt i lokalplaner at reservere boliger til bestemte grupper, f.eks. områder til seniorboliger.

Læserbreve

Kulturhus

Det er små kultur perler som man skal værne om. Det er der hvor modstanden giver resultat, hvor der bliver skabt, hvor folk glædes og hvor man kommer hinanden ved. Kære hold bag Bygade 28 – giv aldrig op!

Læserbreve

Dig, mig og ligestilling i den lokale politik

Lige nu er 9 ud af 31 byrådsmedlemmer i Roskilde en kvinde – det er kun 29 procent. Det er tid til at rette fokus på kandidatlisterne til kommunalvalget til november og se på fordelingen af mænd og kvinder i kommunalpolitik.

DEBAT

1 mio. kr mere til erhvervsudbud

“Det er derfor glædeligt, at der var opbakning til dette fra konservativ og socialdemokratisk side”´, lyder det fra Jacob Søegaard Nielsen (V).

Læserbreve

Idrætsstævne for socialt udsatte

I det budgetforslag, der p.t. drøftes, er der afsat midler, som det nye Kultur- og Idrætsudvalg kan disponere over i det nye budgetår. Når det nye Kultur- og Idrætsudvalg begynder arbejdet efter kommunalvalget, så er et af de emner, som Roskilde Konservative gerne vil arbejde for, at Roskilde Kommune får et idrætsstævne for psykisk og socialt udsatte borgere.

Læserbreve

Hvilken forstand har bønder på agurkesalat?

Roskildes skoler har i mange år været gode skoler med fornuftige vilkår for både lærere og elever, og Roskildeskoler var da også blandt de ti bedste skoler på landsbasis i 2014. Det var før skolereformen og effekten af inklusion for alvor slog igennem og kunne aflæses i statistikken.

1 2 3 6