Forfatter

Læserbreve

Om julekrybber og kvoteflygtninge

Når I den 24/12 forhåbentlig fejrer julen i hjemmets trygge rammer, så var det måske en ide at husk på de “fattige og forfulgte” i denne tid? I er med til at smække døren i for de mennesker som har mest brug for hjælp. Mennesker som I kunne have rakt hånden ud til, men som I vælger at lukke ude.

DEBAT

Tak for den store opbakning!

“Jeg fik mange personlige stemmer. Det er jeg meget glad for og meget beæret over. Tak!”, skriver Enhedslistens Anna Bondo Nielsen.

DEBAT

Grøn forsyning er på stemmesedlen

“Mine mærkesager er grøn og bæredygtig forsyning; rent drikkevand; god kundeservice samt et stærkt Fors”, skriver civilingeniør Jens H. M. Larsen, der stiller op til Fors bestyrelse.

Læserbreve

Tvind Skolerne i Boserup

Som bedstemor til tre drenge med forskellige diagnoser, kan jeg kun anbefale Roskilde Kommune at holde fast i et af de bedste tilbud, der findes i vores del af regionen. Det tilbud og den pædagogik der arbejdes efter, med anerkendelse som en af de ting der flytter børnene allermest, har vi ikke magen til nogen steder for netop de børn som går i skole der.

DEBAT

Ih, hvor er det kommunalt

“Hvor er det dog synd for detailhandelen m.fl., at vi ikke har en bilfri midtby, der er i stand til at tiltrække endnu flere turister”, mener Ole Winther Olsen.

DEBAT

Vi skal investere i vores ældre nu

“Ligesom en investering i børns uddannelse forebygger arbejdsløshed, er en investering i ældremotion forbyggende en stigning i sundhedsomkostninger for de ældre”, mener Pierre Kary (S).

DEBAT

Vi kan gøre det bedre

“Vi må arbejde på at skabe aktiviteter, som bringer dem ind i et fællesskab, således at ensomhed og misbrug afløses af bedre livskvalitet og måske genskabt arbejdsevne”, mener Jens Børsting(S).

DEBAT

Bevar Roskilde Sygehus – stem til regionsvalget!

Der er snart kommune – og regionsvalg. Det er en begivenhed som man bør tage alvorligt, hvis man ønsker at påvirke politik i lokalområdet. Og et emne som optager mange i Roskilde lige nu, er fremtiden for Roskilde Sygehus.

Læserbreve

Større ambitioner – Klimakommune Plus

Roskilde Kommune er allerede en del af Danmarks Naturfredningsforenings initiativ om at være en “Klimakommune”. En klimakommune er en kommune, der har indgået aftale om at reducere kommunens CO2-udledning med mindst to procent hvert år i en periode på minimum fem år.

Læserbreve

Ih, hvor er det kommunalt

I en by som Roskilde med gode turistattraktioner og et præsentabelt forretningsstrøg i Algade er det uforståeligt, at det tilsyneladende har været kommunens ambition at holde biler væk.

Læserbreve

Hjælp til frivillige sociale organisationer!

Samfundet har også en klar forpligtelse til at sikre, at personerne hjælpes fremad mod en situation, hvor de bliver bedre i stand til at tage vare på sig selv. De stærkt socialt belastede skal hjælpes ud af deres eventuelle misbrugsproblemer og have tilbud om uddannelse og jobtræning på vej mod et mere selvhjulpet liv.

Læserbreve

Socialdemokratisk ønsketænkning om moské

Det er stærkt foruroligende, at den tyrkiske stat formelt er ejer af Ayasofya-moskéen i Allehelgensgade, som stik imod Dansk Folkepartis ønske for nylig blev forsynet med kupler og minareter, importeret fra Tyrkiet.

Læserbreve

Kloakkaos kan koste sagesløse Viby-borgere kassen

Det burde være sådan, at beslutninger i Ramsøs kommunalbestyrelse også gælder i den ny Roskilde kommune. Men en henvendelse fra grundejerforeningen Birkeager tyder på, at det ikke er noget som boligejerne i Viby-området nødvendigvis kan regne med.

Læserbreve

Bio – hva’ for noget?

Flere dyre- og plantearter er truede fordi de områder de lever i, indskrænkes. Jeg ved med sikkerhed, at det hele hænger sammen, og at intet trin i hele det store biologiske system, kan undværes.

Læserbreve

Skolevejene skal sikres

Overalt i Roskilde kommune tales der om at sikre skolevejene, som specielt uden for bysamfundene i mange situationer deles med tunge lastbiler, busser og landbrugsmaskiner. Vejene er smalle og giver mange farlige situationer i den daglige trafik, hvor børn og andre bruger vejene på cykel til og fra skole og fritidsaktiviteter.

1 2 3 7