Forfatter

Læserbreve

Pas på folkeskolen

Forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale for lærerne trækker ud, og risikoen for en ny alvorlig konflikt på skoleområdet lurer desværre stadig rundt om hjørnet. Det må for alt i verden ikke ske. SF i Roskilde opfordrer til, at byrådet lægger pres på for, at der forhandles en fair arbejdstidsaftale hjem for lærerne.

Læserbreve

Vælgerbedrag og håndbog for journalister

Hokus pokus så kom likviditets oversigten og oversigten over kassebeholdningen for 2017, som sjovt nok viser, det som jeg det seneste års tid har sagt et utal af gange. Kommune kassen er næsten tom, helt nøjagtig viser den et indestående på 75 millioner.

Læserbreve

Der blev advaret mod besparelser på misbrugsområdet

Formanden for Beskæftigelses- og socialudvalget, Bent Jørgensen, udtaler i en artikel i Paperboy d. 23. januar, at beslutningen om at spare en halv million kroner på misbrugsområdet i budgettet for 2018, skete på baggrund af en “faglig diskussion om at omlægge indsatsen fra individuel behandling til i højere grad at fokusere på gruppebehandling”.

Læserbreve

Penge?

Nutidens børn ses ikke mere på vej til banken, håndfast med far i den ene hånd, og bankbogen i den anden. NEJ. Nu er det mobilen, der krammes, og der smutter ikke et bip, der registreres undervejs, med apparatet klistret i den ene hånd, mens man med den anden ihærdigt stryger af sted på cyklen.

DEBAT

Lokalråd og bylaug

Som nylig fratrådt formand for Svogerslev Lokalråd, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til byrådet for tildelingen af Roskilde Kommunes Bydelspris 2017.

Læserbreve

Om julekrybber og kvoteflygtninge

Når I den 24/12 forhåbentlig fejrer julen i hjemmets trygge rammer, så var det måske en ide at husk på de “fattige og forfulgte” i denne tid? I er med til at smække døren i for de mennesker som har mest brug for hjælp. Mennesker som I kunne have rakt hånden ud til, men som I vælger at lukke ude.

DEBAT

Tak for den store opbakning!

“Jeg fik mange personlige stemmer. Det er jeg meget glad for og meget beæret over. Tak!”, skriver Enhedslistens Anna Bondo Nielsen.

DEBAT

Grøn forsyning er på stemmesedlen

“Mine mærkesager er grøn og bæredygtig forsyning; rent drikkevand; god kundeservice samt et stærkt Fors”, skriver civilingeniør Jens H. M. Larsen, der stiller op til Fors bestyrelse.

Læserbreve

Tvind Skolerne i Boserup

Som bedstemor til tre drenge med forskellige diagnoser, kan jeg kun anbefale Roskilde Kommune at holde fast i et af de bedste tilbud, der findes i vores del af regionen. Det tilbud og den pædagogik der arbejdes efter, med anerkendelse som en af de ting der flytter børnene allermest, har vi ikke magen til nogen steder for netop de børn som går i skole der.

DEBAT

Ih, hvor er det kommunalt

“Hvor er det dog synd for detailhandelen m.fl., at vi ikke har en bilfri midtby, der er i stand til at tiltrække endnu flere turister”, mener Ole Winther Olsen.

DEBAT

Vi skal investere i vores ældre nu

“Ligesom en investering i børns uddannelse forebygger arbejdsløshed, er en investering i ældremotion forbyggende en stigning i sundhedsomkostninger for de ældre”, mener Pierre Kary (S).

DEBAT

Vi kan gøre det bedre

“Vi må arbejde på at skabe aktiviteter, som bringer dem ind i et fællesskab, således at ensomhed og misbrug afløses af bedre livskvalitet og måske genskabt arbejdsevne”, mener Jens Børsting(S).

DEBAT

Bevar Roskilde Sygehus – stem til regionsvalget!

Der er snart kommune – og regionsvalg. Det er en begivenhed som man bør tage alvorligt, hvis man ønsker at påvirke politik i lokalområdet. Og et emne som optager mange i Roskilde lige nu, er fremtiden for Roskilde Sygehus.

Læserbreve

Større ambitioner – Klimakommune Plus

Roskilde Kommune er allerede en del af Danmarks Naturfredningsforenings initiativ om at være en “Klimakommune”. En klimakommune er en kommune, der har indgået aftale om at reducere kommunens CO2-udledning med mindst to procent hvert år i en periode på minimum fem år.

Læserbreve

Ih, hvor er det kommunalt

I en by som Roskilde med gode turistattraktioner og et præsentabelt forretningsstrøg i Algade er det uforståeligt, at det tilsyneladende har været kommunens ambition at holde biler væk.

Læserbreve

Hjælp til frivillige sociale organisationer!

Samfundet har også en klar forpligtelse til at sikre, at personerne hjælpes fremad mod en situation, hvor de bliver bedre i stand til at tage vare på sig selv. De stærkt socialt belastede skal hjælpes ud af deres eventuelle misbrugsproblemer og have tilbud om uddannelse og jobtræning på vej mod et mere selvhjulpet liv.

1 2 3 7