Forfatter

Læserbreve

Kære arbejdsgiver

Jeg har netop holdt møde med LO her i Roskilde og mærkeligt nok kendte de ikke til virksomheder, der mangler arbejdskraft – de havde ikke hørt fra virksomheder i vores område.

Læserbreve

Borgmesterens budget-borgermøder

I maj og juni afholdes tre såkaldte budget-borgermøder. Et i syd, et i nord og et midt i kommunen. De har karakter af borgmester-borgermøder. I hvert fald er det planlagt at borgmesteren indleder, tegner og fortæller, mens byrådets øvrige medlemmer er blevet bedt om at forholde sig tavse og lyttende.

DEBAT

Borgmesteren står forhåbentlig fast over for moskéen

“På den ene side forsvarer han (Tuncay Yilmaz red.), at den tyrkiske quasi-diktator Erdogan fængslede omkring 50.000 borgere efter et påstået kupforsøg i sommeren 2016, og på den anden side lægger han afstand til den hårdhændede behandling af oppositionen og lukningen af regeringskritiske medier”, mener Karsten Lorentzen (DF).

DEBAT

Kære Joy

“Du udtaler på det sidste byrådsmøde, at du ”nu tager medansvar som arbejdsgiver” nu hvor du er blevet medlem af KL´s bestyrelse. Hvad I alverden betyder det? Hvad betyder det, for de 7500 offentligt ansatte i Roskilde Kommune?”, spørger Jan Bjergskov Larsen (SF) borgmester Joy Mogensen.

DEBAT

Kære Joy (igen)

“Jeg forstår ikke, at du som borgmester i Roskilde ikke vil påvirke Socialdemokratiet på Christiansborg og ministeren for området ved at sende et brev, hvor Roskilde Byråd gør opmærksom på problemstillingen”, skriver Jan Bjergskov Larsen (SF).

DEBAT

Kommunen betaler også til Landsbyggefonden

“I Paperboy den 20/3 2018 er der et læserbrev med overskriften “Tyveri ved højlys dag”. Nede i teksten står videre blandt andet: “Pengene er år efter år indbetalt af lejerne i de almene boliger”, og “Vi må stoppe dette tyvei af vores penge”.Er det ikke en påstand, der ikke kan stå alene”, lyder det i et læserbrev fra Palle Larsen.

DEBAT

Tyveri ved højlys dag

Beboer i Ringparken Svend Erik Christensen er stærkt utilfreds med regeringens ghettoindsats, der vil gøre det sværere for lejere i almennyttige boligbyggeri som Ringparken at få renoveret deres lejligheder.

DEBAT

Det er tid til at prøve noget nyt

“Mette Gjerskov har sine meningers mod, men hun har også isoleret sig selv i folketinget og det betyder, at Roskilde ikke får den indflydelse som byen fortjener”, mener Brian Hansen.

DEBAT

Støtter Joy lockouten?

“Hvilken side står Joy Mogensen på? Støtter hun lockouten eller stiller hun sig solidarisk med de offentligt ansatte?”, spørger Jonas Paludan, tidligere medlem af Roskilde Byråd for Enhedslisten.

DEBAT

Lockout

“Nu skal du gøre dit for det samme: du skal lægge pres på dit byråd, på KL, på dit parti og sige: STOP”, lyder opfordringen til Roskildes politikere fra folkelærer Line Bedin.

Læserbreve

Pas på folkeskolen

Forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale for lærerne trækker ud, og risikoen for en ny alvorlig konflikt på skoleområdet lurer desværre stadig rundt om hjørnet. Det må for alt i verden ikke ske. SF i Roskilde opfordrer til, at byrådet lægger pres på for, at der forhandles en fair arbejdstidsaftale hjem for lærerne.

Læserbreve

Vælgerbedrag og håndbog for journalister

Hokus pokus så kom likviditets oversigten og oversigten over kassebeholdningen for 2017, som sjovt nok viser, det som jeg det seneste års tid har sagt et utal af gange. Kommune kassen er næsten tom, helt nøjagtig viser den et indestående på 75 millioner.

Læserbreve

Der blev advaret mod besparelser på misbrugsområdet

Formanden for Beskæftigelses- og socialudvalget, Bent Jørgensen, udtaler i en artikel i Paperboy d. 23. januar, at beslutningen om at spare en halv million kroner på misbrugsområdet i budgettet for 2018, skete på baggrund af en “faglig diskussion om at omlægge indsatsen fra individuel behandling til i højere grad at fokusere på gruppebehandling”.

Læserbreve

Penge?

Nutidens børn ses ikke mere på vej til banken, håndfast med far i den ene hånd, og bankbogen i den anden. NEJ. Nu er det mobilen, der krammes, og der smutter ikke et bip, der registreres undervejs, med apparatet klistret i den ene hånd, mens man med den anden ihærdigt stryger af sted på cyklen.

DEBAT

Lokalråd og bylaug

Som nylig fratrådt formand for Svogerslev Lokalråd, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til byrådet for tildelingen af Roskilde Kommunes Bydelspris 2017.

Læserbreve

Om julekrybber og kvoteflygtninge

Når I den 24/12 forhåbentlig fejrer julen i hjemmets trygge rammer, så var det måske en ide at husk på de “fattige og forfulgte” i denne tid? I er med til at smække døren i for de mennesker som har mest brug for hjælp. Mennesker som I kunne have rakt hånden ud til, men som I vælger at lukke ude.

DEBAT

Tak for den store opbakning!

“Jeg fik mange personlige stemmer. Det er jeg meget glad for og meget beæret over. Tak!”, skriver Enhedslistens Anna Bondo Nielsen.

DEBAT

Grøn forsyning er på stemmesedlen

“Mine mærkesager er grøn og bæredygtig forsyning; rent drikkevand; god kundeservice samt et stærkt Fors”, skriver civilingeniør Jens H. M. Larsen, der stiller op til Fors bestyrelse.

1 2 3 8