Vindinge skal til borgermøde om betonknuseri

0

Et enstemmigt Plan- og Teknikudvalg besluttede torsdag at invitere de lokale og virksomheden Nymølle til debat om det mulige anlæg.

Vindinges borgere skal mødes og diskutere det mulige betonknuseri i grusgraven, som virksomheden Nymølle ønsker at opføre.

Det blev konklusionen på torsdagens møde i Plan- og Teknikudvalget, hvor en gruppe enige politikere valgte at invitere til borgermøde om den omdiskuterede sag.

“Vi har modtaget mere end 400 underskrifter fra bekymrede beboere i området, der frygter støv og støjgener, hvis der skal knuses beton i grusgraven, og derfor vil vi gerne sørge for, at alle synspunkter kommer til orde, så vi politikere efterfølgende kan træffe en beslutning på et oplyst grundlag”, fortæller Daniel Prehn (S), medlem af Plan- og Teknikudvalget.

Datoen for borgermødet i Vindinge er endnu ikke fastlagt, men det socialdemokratiske udvalgsmedlem har en formodning om, at det kan blive engang i december måned. Prehn håber samtidig, at Nymølle vil takke ja til kommunens invitation og møde op for at kaste lys over de eventuelle risici forbundet med aktiviteterne.

“Jeg håber, virksomheden vil forklare, hvorfor anlægget lige skal ligge som foreslået, og hvad man vil gøre ved eventuelle gener forbundet med aktiviteterne”, lyder det.

Deltag i debatten
Del.