Vildt vejr og terrortrusler

0

Beredskabsstyrelsen i Hedehusene har brug for flere frivillige

Mere stormvejr. Flere oversvømmelser. Øget fokus på at være forberedt på terrorhandlinger. Der er i disse år et stigende antal opgaver at løse for Beredskabsstyrelsen. Dermed er der også brug for flere hænder til at løse opgaverne. Det er baggrunden for, at Beredskabsstyrelsen i Hedehusene har sat gang i en kampagne for at skaffe flere frivillige, der skal supplere de fastansatte i beredskabet.

Ti gange oftere
”Kampagnen må meget gerne resultere i 100 nye frivillige”, fortæller Jan G. Olsen, uddannelseschef og sektions- chef ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene.

”Vi har fået flere specialiserede op- gaver såsom håndtering af farlige stoffer og overvågning med droner i forbindelse med vores indsatser. Samtidig bliver vi sat ind ved flere og større klimahændelser end før. Det, som tid- ligere var 100 års-hændelser, er nu 10 års-hændelser”, forklarer han.

Når det gælder terror, skal vi have uddannet flere til at håndtere redningsarbejdet efter eksempelvis eksplosioner, skud og brug af kemiske stoffer. Ligesom de øvrige dele af beredskabet skal vi være mere robuste og kunne råde over flere hænder. Alt i alt kræver det øgede pres på os, at vi får tilknyttet flere frivillige for at kunne løse vores opgaver, siger Jan G. Olsen. Som frivillig bliver man en del af det beredskab, der hjælper ved for eksem- pel store brande, oversvømmelse og miljøulykker.

”Et robust beredskab styrker vores fælles forsikring mod følgerne af ulykker og katastrofer. Nye frivillige vil hurtigt mærke, at de gør en forskel, og at de er med til at gøre Danmark mere trygt. Samtidig bliver de del af et fæl- lesskab med et fantastisk kammeratskab”, siger han.

Det kræver en vis fysik at udføre opgaverne som frivillig i Beredskabsstyrelsen. Desuden skal man bo højest en times kørsel fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene, så udrykningstiden bliver så kort som muligt.

”I første omgang vil vi opfordre alle interesserede til at komme til en in- foaften enten mandag den 4. juni eller mandag den 11. juni hos os på Hedelykken 10 i Hedehusene. På hjemmesiden blivfrivillig.dk kan man læse mere om os og tilmelde sig en af infodagene”, siger Jan G. Olsen.

Beredskabsstyrelsen Hedehusene har tilknyttet 300 statslige frivillige, som uddannes inden for blandt andet brand, redning, katastrofemedicin, stabsarbejde og håndtering af farlige stoffer.

Deltag i debatten
Del.