Vikingeskibsmuseet og Roskilde Rådhus udvalgt til bog betonarkitektur

0

Vikingeskibsmuseet og Roskilde Rådhus er med i det første samlede danske arkitekturværk og egentlige lærebog til arkitektstuderende og yngre arkitekter.

To bygninger i Roskilde, Vikingeskibsmuseet og Roskilde Rådhus er blandt af 21 udvalgte, arkitektonisk vellykkede eksempler på betonarkitektur i en ny bog med titlen Dansk Betonarkitektur.

Beton til inspiration
Bogen er blevet til på initiativ af branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri, og det er et redaktionsudvalg med repræsentanter for arkitektforeninger og undervisere på de højere læreanstalter, der har peget Vikingeskibsmuseet og Roskilde Rådhus, der tidligere var Amtsgården i Roskilde, og de andre eksempler på betonarkitektur til inspiration for fremtidens arkitekter i deres arbejde med beton.

Som et uderum
Det er arkitekten Knud Munk, der står bag Roskilde Rådhus. I bogen fremhæver forfatteren følgende om det unikke ved bygningen: Den er sammensat af to kontrasterende afsnit: En kubistisk skulptur bestående af syv in situ-støbte betonlegemer med få, men meget bevidst placerede gennembrydninger i form af runde betonrør som vinduer, indeholdende rådssal og møderum m.m., og en bagvedliggende kontorfløj af betonelementer med kraftig fremhævelse af det bærende og det bårne. Den kølige beton er meget nærværende i interiørerne, hvor de ubehandlede betonflader i centralrummet giver det karakter af uderum.

Æstetisk element
Det er arkitekten Erik Christian Sørensen, der står bag Vikingeskibshallen. I bogen fremhæver forfatteren følgende om det unikke ved bygningen: Fundet af vragene af et antal vikingeskibe skulle udstilles i en hal i Roskilde og skulle ses sammen med udsigten til fjorden.

Vikingeskibshallen er nok det mest udtryksfulde brutalistiske anlæg i Danmark. Træ blev erstattet af en kraftfuld og dynamisk brug af beton, som blev betegnet konstruktiv ekspressionisme, fordi selve konstruktionen udnyttes som et virkningsfuldt æstetisk element. Tektonikken, udformningen og sammenføjningen af formelementerne til en helhed er perfekt.

Dansk Betonarkitektur er skrevet af arkitekt MAA Jørgen Hegner Christiansen, tidligere fagredaktør ved Arkitekten og har forord af professor Carsten Thau, Kunstakademiets Arkitektskole. Thomas Juul Andersen, Arkitekt MAA og faglig leder på Betoncentret på Teknologisk Institut, har været fagkonsulent og medforfatter på de to oversigtskapitler.

Bogen er illustreret med fotos af Torbens Eskerod, der har rejst land og rige tyndt for at fange bygningerne i det helt rigtige lys. Den grafiske tilrettelæggelse står Carl-H.K. Zakrisson for.

Bogen er netop udkommet på Forlaget Vandkunsten.

Deltag i debatten
Del.