Under jorden

0

Et projekteret formidlingscenter for Roskilde Domkirke skal for en anslået pris af 100 millioner kroner etableres i området mellem Roskilde Gymnasium og Domkirkepladsen. Men hvorfor egentlig ikke bruge Det Kongelige Palæ til formålet?

”Det er et meget sårbart, historisk miljø. Al jord omkring en domkirke er noget af det mest bebyggede gennem historien, og der er garanti for så meget arkæologi, når man begynder at grave. Bygherren bærer den fulde omkostning ved arkæologien, og det kan blive yderst problematisk”, siger arkitekt Dan Cornelius fra den lokale tegnestue Cornelius Vöge med henvisning til det projekterede formidlingscenter for domkirken, som efter planen skal have plads i blandt andet Raadhuskælderens have.

Historiske rammer
Hans vurdering kommer efter, at erhvervsdirektør i Danske Bank Jesper Steen Christensen i forrige uge her i avisen luftede den tanke, at det projekterede formidlingscenter til Roskilde Domkirke passende kunne få plads i Det Kongelige Palæ, hvor Museet for Samtidskunst har haft til huse siden 1991. Det er umiddelbart en oplagt tanke at placere et formidlingscenter til den verdensberømte domkirke på UNESCO’s Verdensarvsliste i en anden historisk bygning.

Det Kongelige Palæ husede Stænderforsamlingerne fra 1835 til 1848, og rigets grundlov blev vedtaget i denne bygning i 1849. Men længe før dette havde domkirkens grundlægger biskop Absalon sin bispegård netop her.

Kommunal jord
Imidlertid er det projekt, der er på tegnebrættet et ganske andet. Fonden til Formidling af Roskilde Domkirke, der sidste år tiltrak 160.000 besøgende, vil opføre et delvist nedgravet formidlingscenter til en anslået pris på 100 millioner kroner i Raadhuskælderens have og den bagvedliggende parkeringsplads . I sagens natur er restauratør Jeanette Dalsgaard ikke ivrig tilhænger af den plan, men jorden er kommunal, og vil, som projektet ligger, blive inddraget til formålet. Restauratøren vil dog blive sikret mulighed for udeservering andetsteds, eller sågar i den reetablerede have, når arbejdet forventes overstået i 2022.

Fredet Palæ
Men hvorfor ikke anvende det historiske palæ til formålet i stedet for at bygge nyt til millioner?

Formand for Fonden til Formidling af Roskilde Domkirke Poul Arendorf Bache skriver:

”Det vil kræve store indgreb i bygningen, hvis man skal gøre den anvendelig til at modtage mange tusinde gæster, hvilket næppe vil kunne lade sig gøre, da bygningen er fredet. Samtidig skal man jo heller ikke glemme, at Palæet ikke står tomt, men anvendes bl.a. af Roskilde Stift og Museet for Samtidskunst”.

Fredning ingen hindring
Fredningen er i sig selv ikke et tilstrækkeligt tungtvejende argument for arkitekt Dan Cornelius.

”Jeg synes, det er en sindssygt god idé at få et formidlingscenter, men jeg savner en diskussion om, hvordan man gør det på den bedste måde. Der er masser af eksempler på museer og formidlingscentre i eksisterende fredede bygninger, herunder Koldinghus, Tøjhusmuseet og det igangværende projekt med Nyborg Slot. Endelig er der Charlottenborg slot, hvor der udstilles installationskunst, og hvor det er lykkedes at afskærme for dagslys.Det Kongelige Palæ skaber en kobling til kirken og den historiske forankring, og det ville være en fantastisk bygning at arbejde med”, vurderer arkitekten, som sagtens kunne forestille sig en mere optimal beliggenhed for Museet for Samtidskunst.

”Museet er en kunstnerisk dynamo, som har svært ved at udfolde sig i de nuværende rammer. Det kunne få nogle helt nye lokaler et andet sted, fx på Musicon, og dermed ville Roskilde få muligheden for to fantastiske projekter i byen”, siger Dan Cornelius.

Budget efter worst case
Direktør og formidlingsansvarlig for Roskilde Domkirke David Høyer kan ikke afsløre, hvor tæt på målet fonden er med at rejse de 100 millioner kroner til det underjordiske formidlingscenter, der måske vil blive udbudt i arkitektkonkurrence sidst på året. Han fastholder dog, at beløbet rækker – også i tilfælde af omfattende arkæologi i mulden under Raadhuskælderens have og dens nærmeste omgivelser.

”Der er foretaget prøvegravninger fem forskellige steder i byggefeltet. Vi budgetterer efter et worst case-scenario rent økonomisk, og vi støtter os op af vurderinger af fagfolk fra Roskilde Museum”, forsikrer direktøren, som mener, at alle sten er blevet vendt i forhold til placeringen.

”Der har været mange placeringer i spil, fx også at tage et hjørne af Palæhaven. Men Slots- og Kulturstyrelsen har fredet Palæmuren. Altså blev den mest optimale placering den nuværende, som Styrelsen har peget på som den bedste af de mulige løsninger”, siger han.

Tåler ikke sollys
I forhold til diskussionen om Det Kongelige Palæ som en mulig ramme om et kommende formidlingscenter, skyder direktøren forslaget ned af en række årsager.

”Udover at Palæet er fredet, består det af mange små rum og har slet ikke de nødvendige kvm til formålet. Bygningen har store vinduespartier, som giver masser af lys – men museumsgenstande må netop ikke udsættes for direkte sollys, så man ville skulle afskærme alle vinduerne”, siger han.

Selv om der i begge tilfælde er tale om historiske bygninger, ser direktøren imidlertid ikke noget betydende historisk slægtsskab mellem Det Kongelige Palæ og domkirken. Og så er der yderligere et par rent praktiske grunde.

”Du kan faktisk ikke engang se Domkirken, når du står i Palæet. Og adgangen til Domkirken skulle i givet fald gå via Absalonbuen, hvilket ville skabe store flaskehalsproblemer. Tilmed ville gangbesværede ende oppe på galleriet, hvor de så ikke kan komme ned ad trappen i kirken. Så der er en lang række grunde, som hver i sær bidrager til beslutningen”, siger David Høyer.

Fakta: Økonomi
• Forventet bygge- og anlægsudgift (inklusiv udstilling) omkring 100 millioner kroner
• Arkæologiske udgifter afholdes af bygherre
• Finansiering via fonde
• Drift selvfinansierende via indtægter primært fra entré og butikssalg
• Kommunens økonomiske engagement består alene i at stille en grund til rådighed for projektet 

Fakta: Samarbejde
Projektet realiseres i tæt samspil mellem formidlingscentrets bestyrelse, Roskilde Kommune, Roskilde Domsogns menighedsråd, Roskilde Stift og Slots- og Kulturstyrelsen.
• Kommunens økonomiske engagement består alene i at stille en grund til rådighed for projektet

Fakta: Borgerhøring
Der blev i december 2014 gennemført en borgerhøring om placeringen af det kommende formidlingscenter.

Deltag i debatten
Del.