Udvalgsformand om Sundhedsprofil 2017: ”Skræmmende at 25 procent føler sig stressede”

0

Tilbagegangen i roskildensernes sundhed får S, SF og V til samstemmigt at opfordre til et eftersyn af den forebyggende indsats.

Der er behov for en drøftelse af den forebyggende indsats på sundhedsområder. Sådan lyder det fra flere politikere ovenpå sidste uges offentliggørelse af Sundhedsprofilen 2017, der fortæller, at det det er gået tilbage for folkesundheden i Roskilde Kommune.

”Vi skal have Sundhedsprofilen i udvalget, og så skal vi drøfte, om der er behov for justeringer på sundhedsindsatsen”, lyder det fra formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov (S), der blandt andet hæfter sig ved stigningen i borgernes stressniveau.

”Det er skræmmende at 25 procent af os føler sig stressede, og det er noget, vi er nødt til at have en fælles samtale om som samfund, for det er et af de største problemer i øjeblikket nationalt set”, fortsætter udvalgsformanden, der til gengæld glæder sig over, at andelen af borgere med et problematisk forhold til alkohol er faldet, samtidig med at færre udsættes for passiv rygning.

Behov for kommunalt-regionalt parløb
Hos Venstre er meldingen, at kommuner og regionen i højere grad bør samarbejde om at højne borgernes sundhed lokalt.

”Kommunalreformen i 2006 havde som grundpræmis, at kommunen har ansvaret for forebyggelsen og regionen tager sig af behandlingen. Men set i lyset af, at tallene går i den forkerte retning, mener jeg, der er behov for et tættere samarbejde, så vi undgår en ny tilbagegang om fire år”, lyder det fra Bent Jørgensen (V), formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget og medlem af den nyoprettede Roskilde Sygehusgruppe.

Den udlægning vinder genklang hos SF’s Tina Boel, medlem af både Roskilde Byråd og Region Sjælland, der nævner stress og generel mental sundhed som et oplagt mål for partnerskabet.

”Den forebyggende indsats skal ske begge steder. En ny national undersøgelse har vist en stigning på 62 procent i antallet af børn, der været i kontakt med børnepsykiatrien. Selv om den generelle børneindsats ligger i kommunen, mener jeg, at det er et eksempel på, at vi i er højere grad er nødt til også at se den regionale indsats som forebyggende, hvis vi skal have vendt udviklingen”, siger politikeren.

Gjerskov: Ræk hånden op
Morten Gjerskov tilslutter sig gerne, at et styrket regionalt-kommunalt samarbejde kan være en del af løsningen på tilbagegangen på sundhedsområdet. Udvalgsformanden påpeger dog samtidig, at udviklingen gennem de senere år er gået i den stik modsatte retning. Ikke mindst i forhold til tidligere patientudskrivelser, der dermed efterlader en større genoptræningsopgave i kommunalt regi.

”Opgaven tilfalder dem, der prøver at løse den, og derfor mener jeg, at vi først og fremmest skal analysere på, hvorfor der tilsyneladende er en gruppe borgere, vi ikke kan ramme med den ellers brede pallette af tilbud, vi tilbyder i kommunen. Vi kan en masse ting i sundhedscentrene, så herfra skal der lyde en kraftig opfordring til alle, der kan se sig selv i de her tal, om at række hånden op”, siger Morten Gjerskov.

Deltag i debatten
Del.