Udmelding fra regionen giver håb om flere læger

0

Et svar fra regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) indgyder optimisme hos Morten Gjerskov (S), der tror på nye ydernumre i Trekroner og Svogerslev.

Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune, Morten Gjerskov, ser positivt på muligheden for at få flere læger til Roskilde, når Praksisudvalget i Region Sjælland til efteråret skal beslutte, om kommunen skal tildeles nye ydernumre. Det siger udvalgsformanden til Paperboy ovenpå en nylig tilkendegivelse fra regionsrådsformand Jens Stenbæk.

”Han er ikke afvisende og kan godt se de problemstillinger, vi har med befolkningstilvæksten i særligt Trekroner og Svogerslev, så jeg er positiv og tror på, at der vil falde ét ydernummer eller måske to af i denne omgang”, lyder det fra Morten Gjerskov.

Gjerskov: Nødvendigt med flere ydernumre
I begyndelsen af januar i år kunne Paperboy fortælle, at ni ud af ti læger i Roskilde har lukket for tilgang af nye patienter, og det fik i første omgang Morten Gjerskov til at tage sagen op i Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor det blev besluttet, at han og borgmester Joy Mogensen i fællesskab skulle sendte et brev til regionsrådsformanden for at orientere om situationen i Roskilde.

Nu har Jens Stenbæk så svaret i et brev, hvor han i overordnede vendinger adresserer det lokale ønske om flere læger.

”I fremhæver i jeres henvendelse flere områder, som på grund af tilflytning af borgere kunne være relevante at medtænke ved en eventuel placering af nyt ydernummer. Jeg finder, at disse overvejelser på flere områder er sammenfaldende med Praksisplanudvalgets tanker”, lyder det fra regionsrådsformanden.

Dén udmelding glæder Morten Gjerskov.

”For mig handler det om at sikre, at der er god og lokal lægedækning i nærområdet, og med den befolkningstilvækst vi har i Roskilde, skal der flere ydernumre til”, siger han.

Deltag i debatten
Del.