Til forsvar for arvesølvet

0

En eventuel udstykning af markerne omkring Veddelev Landsby til boligbyggeri vil potentielt bringe nye boliger – men også udslette landsbyens identitet. Et debatoplæg fra kommunen har fået de lokale op af stolene.

“For os at se handler det her helt grundlæggende om fremtiden for Veddelev Landsby”, sagde formand for Veddelev Landsbylaug Lene Franck på borgermødet torsdag den 12. oktober.

Baggrunden for det velbesøgte møde på Himmelev Skole var, at der i et debatoplæg fra Roskilde Kommunes side havde været lagt op til at sælge marken syd for Ny Højagergaard med henblik på at udstykke området til rækkehuse. Marken markerer sammen med området omkring Højagergård en fysisk adskillelse af Veddelev Landsby fra det nyere parcelhuskvarter, der fortsætter vestpå mod fjorden.

På kant med loven

En sådan påtænkt udvikling af Veddelev vil umiddelbart være i strid med både Lokalplan 179 for Veddelev Landsby; Kommuneplan af 2009 om kulturmiljø i det åbne land; og endelig Roskildes Grønne Ring, der blev vedtaget så sent som i november 2016. Denne regulering skal med andre ord ændres for at muliggøre et kommende boligbyggeri på området.

Efterspørgsel?

Debatoplægget kommer angiveligt på baggrund af efterspørgsel efter ældrevenlige rækkehuse i Veddelev. Og der er angiveligt også en del ældre borgere i Veddelev for hvem det ville være eftertragtet at kunne tilbringe den sidste tid i en ældrebolig uden at skulle forlade hjemstavnen. Imidlertid står det uklart, hvor reel denne efterspørgsel egentlig er.

“Jeg kender til to her i landsbyen, der gerne vil have ældreboliger – men de vil det ikke på bekostning af de grønne marker”, siger Lene Franck.

Ingen plads

Også den snart 80-årige Palle Aagaard, der flyttede til Veddelev i 1960, afviser også blankt denne mulighed.

“Jeg har hørt Torben Jørgensen (S) argumentere med, at nogle angiveligt skulle have bedt om, at der blev bygget ældreboliger i Veddelev Landsby. Men der er ikke én kvm at bygge på”, siger han.

Arvesølvet

Det forhenværende byrådsmedlem for Radikale Venstre er alvorligt bekymret for, at man fra kommunens side vil gøre alvor af planerne om udstykning for at høste kapital og fremtidige skatteindtægter. Dog vejrer han, at de lokalpolitiske vinde er gunstige for Veddelevs grønne områder.

“Når noget som dette sker, så bliver jeg rystet. Det er arvesølvet – og som Lene Franck sagde til borgermødet, så kan man kun afsætte det én gang. Jeg har været i det game i så mange år, så jeg tager ikke noget for givet overhovedet. Men tilsyneladende er der ikke flertal for at plastre markerne til”, siger han.

Ikke tonedøve

Holdningerne fra de 220 tilstedeværende på Himmelev Skole torsdag aften var da heller ikke til at misforstå. Hvis nogle af de tilstedeværende var for udstykningen, holdt de i hvert fald lav profil. Formand for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen var ikke i tvivl efter mødet med de lokale fra Veddelev.

“Vi er ikke tonedøve – vi kan godt høre, hvad I siger”, sagde han efterfølgende.

Gård forfalder

Spørgsmålet er så, om der er potentiale for, at den forladte Ny Højagergaard kan konverteres til ældreboliger. Gården er kommunens ejendom, og den har været udlejet i årevis. Nu har den imidlertid stået tom siden april i år, og den lader ikke til at blive vedligeholdt af kommunen.

“Det er desværre set før i lokalpolitik. Det er en kommunal ejendom, og de lader den bevidst forfalde. Når den så er tilpas forfaldent, er der lovhjemmel til nedrivning”, vurderer Palle Aagaard.

Øjebæ

Hertil kommer, at der de sidste mange år har stået en ulovligt opført antennemast på grunden. Den rager godt op i landskabet, og er forsynet med en lang række paraboler.

“Det er en regulær øjebæ, som er kendt ulovlig af Naturklagenævnet. Så inden man evt. kan tale om, at konvertere Ny Højagergaard til nogle få ældreboliger i ét plan, er man nødt til at lovliggøre grunden. Masten skal væk”, siger Palle Aagaard.

Deltag i debatten
Del.