Stramt budget kan udsulte INSP!

0

Det sociale flagskib er ”ikke fredet” i budgetforhandlingerne, lyder meldingen fra Socialdemokratiet. Enhedslisten er bekymret.

INSP! har gennem de sidste tre år kunnet dokumentere målbare effekter på udsatte og psykisk sårbare unges trivsel, ligesom det sociale kulturhus har bidraget positivt til Roskildes beskæftigelse og således også skæppet i kommunekassen. 

Men trods resultaterne af indsatserne, der de sidste fire år er finansieret via et årligt kommunalt aktivitetstilskud på 1,2 millioner kroner, ønsker Socialdemokratiet, der har absolut flertal i Roskilde Byråd, ikke at friholde kulturhuset på Køgevej for besparelser forud for denne uges budgetforhandlinger. Det er meldingen fra partiets medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget Gitte Kronbak Nielsen.

”INSP! indgår i vores forhandlingsoplæg på Beskæftigelses- og Socialområdet, men der er ikke noget, der som sådan er fredet på forhånd. Alt er til forhandling”, oplyser byrådsmedlemmet.

Statstilskud forsvinder
Roskilde Kommune har siden 2016 støttet INSP! med et årligt grundtilskud på 1,7 millioner kroner til den generelle drift af huset. Et grundtilskud som S ifølge Gitte Kronbak Nielsen lægger op til at bevare.

Forklaringen på partiets manglende lyst til på forhånd at friholde aktivitetsmidlerne lyder, at den samlede pulje til den såkaldte aktive beskæftigelsesindsats fra 2019 står til at miste 10,6 millioner kroner i årligt statstilskud. 

”Regeringen har valgt at fjerne 10 millioner kroner, og derfor er vi nødt til at se på INSP!, som en del af helheden. Når det er sagt, så er det vigtigt at understrege, at INSP! gør det rigtig godt  og løser en kæmpe opgave på beskæftigelsesområdet”, understreger politikeren. 

EL bekymret
Hos Enhedslisten udtrykker man bekymring over beslutningen, som partiet frygter kan betyde en pludselig udsultning af INSP!.

Her er opfattelsen, at en fredning af det årlige tilskud på 1,2 millioner ellers netop var så godt som på plads, da medlemmerne af Beskæftigelses- og Socialudvalget samledes i forrige uge. 

”Jeg troede, vi var enige i om at fortsætte samarbejdet med INSP!, og at vi på mødet blot skulle diskutere indholdet i aftalen. På forhånd havde vi bedt INSP! om at dokumentere effekterne af indsatsen, og samtidig få forvaltningens blåstempling. Begge dele fik vi forelagt”, forklarer Susanne Lysholm Jensen (EL) med henvisning til embedsværkets anbefaling om at fortsætte aktiviteterne på INSP!.

Næstformanden i Beskæftigelses- og Socialudvalget afviser dog, at man internt i partiet skulle gå med overvejelser om at gøre en fredning af det sociale fællesskab til et kardinalpunkt i forbindelse med budgetforhandlingerne. 

”Jeg har svært ved at forestille mig en budget-
aftale, hvor aktiviteterne på INSP! sløjfes, men vi går på forhånd ikke ind til forhandlingerne med ultimative krav”, forklarer Susanne Lysholm Jensen. 

Men hvordan vil I så lukke hullet på beskæftigelsesområdet i et kommende budgetforlig?

”Helt generelt kan jeg sige, at vi fremlægger et budget i balance. Blandt andet ønsker vi at investere massivt i medarbejdere, så vi får løftet sagsbehandlingen og får flere borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Derudover vil vi blandt andet hente penge hjem på ejendomssalg; en indtægtskilde som kommunen traditionelt undervurderer kraftigt”, lyder det.

V: Fornuftigt med samlet forhandling
I byrådets næststørste parti Venstre er der til gengæld opbakning til Socialdemokratiets ønske om at granske INSP!’s aktivitetstilskud i forbindelse med budgetforhandlingerne.

”På grund af den økonomiske situation på beskæftigelsesområdet, er det fornuftigt at vurdere INSP! på lige fod med de øvrige indsatser. INSP! har leveret mange gode ting, ikke mindst når det handler om psykisk sårbare borgere. Når det er sagt, så kan jeg godt forestille mig, at vi reducerer tilskuddet til et lavere niveau, for vi skal få ting-
ene til at hænge sammen”, siger Bent Jørgensen (V), formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget.

 

Fakta: INSP!-effekten
Ledige Med Drive
Beskæftigelsesindsatsen har kørt siden 2015 med målsætningen om at få deltagerne i arbejde. Kommunal udgift: 300.000 kr. pr. år siden 2015.
Deltagere                  I job

2015 106                    42 %

2016 157                     22 %

2017 180                     26 % 

Kilde: INSP! – Undersøgelse godkendt af Roskilde Kommunes forvaltning.

 

 

Fakta: INSP!-effekten
Værtskab for psykisk sårbare og udsatte unge.

Indsats der har til formål at skabe et socialt fællesskab for unge i alderen 18-29 år med psykosociale udfordringer og derigennem hjælpe dem videre.

Kommunal udgift: 200.000 kr. pr. år
siden 2015. 

Ca. 40 unge brugere løbende tilbuddet (2017).

100 % føler sig i høj grad eller i nogen grad velkomne på INSP!

88 % vil i høj grad anbefale andre at bruge INSP! 

69 % oplever sig i høj grad eller nogen grad som del af fællesskabet
De unge vokser sig gradvist stærkere og bliver i højere grad medskabere af tilbuddet.
Enkelte har fundet arbejde. 

Kilde: INSP! – Undersøgelse godkendt af Roskilde Kommunes forvaltning.

Deltag i debatten
Del.