Stormflodsramte skal betale op til 275 kroner pr. måned

0

Klima- og Miljøudvalget har fremlagt en bidragsfordeling, der skal betale for den nye stormflodssikring af Jyllinge Nordmark.

Langt de fleste ejendomme, der bliver sikret i Jyllinge Nordmark, kommer til at betale omkring 230 kr. om måneden på et 25 årigt kommunegaranteret lån, mens nogle få ejendomme kan nøjes med ca. 115 kr./md. Og så er der ca. 60 ejendomme, der også får gavn et østdige og derfor skal slippe med 275 kr./md.

Denne fordeling af bidragene til diger og sluse har nu været til behandling igen i kommunens Klima- og Miljøudvalg.

Oprindeligt indgik betalingen af Østdiget som en del af det samlede projekt, men statens Miljø- og Fødevareklagenævn afgjorde i maj måned, at kun de ejendomme, der får direkte gavn af diget ud mod åen, må bidrage af betalingen hertil.

Formand for digelaget i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller, fortæller, at digelaget har taget nævnets beslutning til efterretning, selv om Kystdirektoratet anbefalede den mere simple bidragsfordeling.

“Klagenævnets afgørelse indebærer, at ca. 60 grundejere alene skal afholde grundejernes andel (50 %) af anlægget af Østdiget, mens Roskilde Kommune betaler de andre 50 %. Derfor har vi arbejdet med at justere placeringen af diget, så det flyttes op mod husene ved åen. På den måde kan anlægsudgifterne for Østdiget reduceres fra 5,4 til 1,2 mio. kr. – og grundejernes andel reduceres altså til 600.000 kr., som fordeles på de ca. 60 ejendomme og kan finansieres med et kommunegaranteret lån. Dermed bliver prisen for Østdiget på 45 kr./md. for de, der skal betale”.

“Ingen måde let”

Formand for kommunens Klima- og Miljøudvalg, Jonas Bejer Paludan, har stor ros til digelagets konstruktive arbejde med at finde en løsning.

“Stormflodssikringen i Jyllinge Nordmark er på ingen måde let. Der er lovgivning inde over om både åbeskyttelse, kystbeskyttelse og fredede områder. Samtidig er det jo heller ikke altid let at få 100% opbakning fra alle 468 grundejere, som er med i projektet. Så en stor ros til digelaget, der nu er nået så langt, at projektet er tættere på at gå i udbud om få måneder”.

Forslaget til ny bidragsfordeling kommer i 4 ugers høring hos de berørte grundejere. På baggrund af de modtagne høringssvar, træffer byrådene i Roskilde og Egedal en ny afgørelse om bidragsfordeling og fremme af kystbeskyttelsen.

Deltag i debatten
Del.