SKAT pålægger Roskilde Kommune kæmpe opgave

0

SKAT har i forbindelse med det nye vurderingssystem for ejendomsbeskatning taget luftfotos af hele landet. Det sker for at finde afvigelser mellem bygninger på luftfotos og bygninger, som de er registreret i BBR-registret. Det er dog kommunerne, der nu skal i gang med at tjekke ejendommene, og det betyder for Roskildes vedkommende en enorm bureaukratisk ekstraopgave – uden at der følger ressourcer med fra SKAT til at løse den.

“I Roskilde Kommune har vi gennemført en foranalyse på ca. 9 % af materialet fra SKAT. Det viser, at næsten alle vil have rettelser til deres BBR. Der vil være småbygninger, der ikke er registreret, og boligarealer, der ikke er korrekte. I kølvandet på rettelserne i BBR, kan vi forvente ca. 6.000 sager i Roskilde Kommune, hvor byggeri skal gøres lovligt. Det betyder ikke nødvendigvis, at noget skal ændres fysisk, men det skal registres korrekt både i BBR-systemet – af hensyn til bl.a. ejendomsbeskatningen – og byggeri, der kræver en byggetilladelse, skal også være korrekt i vores byggesagsarkiv”, udtaler formanden for Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune, Tomas Breddam (S) i en pressemeddelelse.

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Det er et register, der indeholder oplysninger om alle bygninger i Danmark, som fx boligareal og opførelsesår.

“Vi er blevet pålagt en kæmpe opgave fra SKAT uden der følger ressourcer med. Vi skal gennemgå ca. 20.000 ejendomme og regner med at skulle bruge 4 år og må samtidig ansætte 4 byggesagsbehandlere ekstra”, siger Tomas Breddam.

Lige nu er kommunen ved at forberede det store arbejde. Inden for få dage får alle ejere et brev, der fortæller hvordan man kan kontrollere sine BBR-oplysninger og hvordan, man kan indsende rettelser.

Byrådet har besluttet, at alle får “frit lejde” resten af 2018, så man kan indberette det, man har glemt.
Fra 1. januar 2019 vil der være en BBR-bøde, som kan være op til 5.000 kr.

Fakta: Ny ejendomsvurdering
SKAT skal bruge BBR-oplysningerne til den nye ejendomsvurdering.

Kommunerne i Danmark er i den forbindelse i gang med at gennemgå alle grunde systematisk ud fra luftfotos for at få opdateret oplysningerne i BBR.

I Roskilde Kommune starter gennemgangen nu.

Du er som ejer forpligtet til at give kommunen besked, hver gang du foretager ændringer på din bolig. Det kan fx være:

– Hvis du ændrer på beboelsesarealet.

– Hvis du opfører en udestue.

– Hvis du fjerner eller tilføjer andre bygninger på grunden, fx en garage eller et skur.

– Hvis du ændrer brugen af en bygning, fx fra garage til beboelse

Nogle af de ovennævnte forhold kræver, at du også søger byggetilladelse

Deltag i debatten
Del.