S og V vil drøfte kommunal indkøbspolitik

0

Et ministersvar fik i slutningen af januar et enigt Økonomiudvalg til at droppe tanken om et generelt stop for brug af tilbud med Tvind-tilknytning. I stedet vil byrådets to største partier nu diskutere de kommunale indkøbsregler.

Socialdemokratiets Jette Henning og Venstres Bent Jørgensen vil i den nærmeste fremtid sætte sig til bords for at diskutere Roskilde Kommunes indkøbspolitik. Det oplyser de to politikere, efter et ministersvar i december måned satte en foreløbig stopper for Venstres forslag om et kommunalt stop for visitation af borgere til bo- og skoletilbud med mulige forbindelser til Tvind.

Starter på en frisk
”Nu starter vi på en frisk og ser på, hvilke muligheder der er for, at kommunen kan håndtere de tilbud, hvor der ikke er økonomisk gennemsigtighed. Vi går fra at lave en specifik beslutning målrettet Tvind til en mere generel beslutning”, fortæller Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, der håber på, at det med støtte fra kommunens jurister kan lykkes de to partier at udforme et regelsæt, der i praksis vil udmønte sig i et Tvind-stop.

”De pågældende institutioner vil udelukke sig selv, hvis de ikke kan leve op til de krav, vi som kommune stiller til dem”, fortsætter Bent Jørgensen.

S: Ministersvar in mente
Socialdemokratiets Jette Henning ser frem til at tage diskussionen med Venstre, men understreger forud for forhandlingerne, at Roskilde Kommunes indkøbsregler også i fremtiden skal være generelle og ikke møntet på at sætte bestemte private tilbud fra bestillingen.
”Ministeren (Mai Mercado, K red.) har slået fast, at det ikke er sagligt at fravælge et tilbud udelukkende, fordi det pågældende tilbud har relationer til Tvind. Det vi skal drøfte er derfor, hvilke saglige hensyn, der kan lægges til grund for at fravælge et konkret tilbud”, siger formanden for Skole- og Børneudvalget, der forud for de kommende forhandlinger ikke ønsker at give konkrete eksempler på nye kommunale krav til private leverandører. Mere overordnet lyder det til gengæld, at faglige resultater og økonomisk ordentlighed skal vægtes lige højt.
”Det er både og. Tilbuddene skal være i orden set ud fra en faglig betragtning, så de kommer borgeren til gode, men jeg tænker, at de økonomiske forhold også er en vigtig del af vurderingen. Men det er noget af det, vi skal drøfte”, fortæller hun.

Deltag i debatten
Del.