S ønsker redegørelse om ghettoaftalers konsekvenser

0

Ghettodelaftalernes betydning for Roskildes dagtilbud og skoler skal undersøges, foreslår formanden for Skole- og Børneudvalget.

Hvilke konsekvenser får delaftalerne i regerings ghettoplan for Roskilde Kommunes dagtilbud og skoler. Det spørgsmål ønsker Socialdemokratiet belyst, og derfor fremsætter partiets medlemmer af Skole- og Børneudvalget, udvalgsformand Jette Henning og medlem Camilla Viby-Mokvist, nu et forslag om at sætte forvaltningen til at udarbejde en redegørelse, der skal belyse mulige lokale følgevirkninger ved forårets landspolitiske forlig.

”Helt overordnet ønsker vi en kommune i social balance. Det tilstræber vi allerede via den overordnede boligpolitik, og det er i den forbindelse, vi bør inddrage, hvad delaftalerne betyder for Roskilde. Det er afgørende, hvis vi skal finde holdbare løsninger”, forklarer Jette Henning, forud for tirsdagens møde i Skole- og Børneudvalget. 

Formandens ønske om en redegørelse kommer ikke mindst oven på den delaftale som regeringen indgik sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre i slutningen af maj. En aftale der betyder, at højst 30 procent af børnene i hver enkelt daginstitution må bo i et såkaldt udsat boligområde, hvilket netop er den klassificering regeringen har valgt at tildele Æblehaven/Rønnebærparken.

Helhedsbetragtning
En anden delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti betyder desuden, at folkeskoler med en høj andel af børn fra udsatte områder pålægges at indføre sprogprøver i 0.klasse. Et krav, hvis konsekvenser Jette Henning ligeledes ønsker undersøgt.

”Vi kan glæde os over, at vi ikke har et ghettoområde, men vi har dog et udsat område, som vi skal tage os af. I den forbindelse ønsker vi et svar på, hvordan dagtilbud og skoler, sammen med andre aktører, netop kan være med til at løfte den her opgave ud fra en helhedsbetragtning”, siger Jette Henning, der derudover efterlyser en afklaring af, hvilke muligheder den nuværende lovgivning på både dagtilbud- og folkeskoleområdet giver Roskilde Kommune for at fordele tosprogede elever. 

”Hvis man holder af det kommunale selvstyre, vil man selv være med til at bestemme udviklingen, og med den her redegørelse i hånden håber jeg, at vi kan være på forkant med løsningerne, inden Christiansborg pålægger os dem”, siger Jette Henning. 

Så du er ikke i gang med at afsøge mulighederne for at stramme skruen yderligere overfor en gruppe udsatte borgere?

”Nej det handler om at være på forkant. Vi er optaget af, at alle børn og unge skal have lige gode chancer i livet, uanset hvor de er vokset op og uanset deres sociale baggrund. Dét er drivkraften bag forslaget, samtidig med at vi fra Socialdemokratiets side ønsker, at vi som kommune selv kan bestemme udviklingen.”

Deltag i debatten
Del.