S: For tidligt at sige, om der er brug for flere penge

0

Påbuddet på Himmelev Skole får ikke umiddelbart Jette Henning (S) til at love en fremrykning af indeklimaforbedringerne.

”Det er noget, vi skal tage alvorligt, og det tænker jeg også, vi gør, eftersom udbedringerne på Himmelev Skole er planlagt. Renoveringen vil omfatte etablering af ventilationsanlæg for hele skolen og ikke kun de lokaler, som påbudet omfatter. Så vi er meget opmærksomme på det”, lyder lyder Jette Henning (S), formand for Børne- og Skoleudvalgets reaktion på Arbejdstilsynets påbud.

Ud over Himmelev Skole og Peder Syv Skolen, sidstnævnte får installeret ventilation i den kommende sommerferie, mangler seks folkeskoler i Roskilde Kommune at få udbedret tilsvarende problemer med indeklimaet. Den samlede pris på istandsættelserne beløber sig ifølge forvaltningens seneste beregninger til 67,5 millioner kroner, og derfor vil der med den nuværende økonomiske ramme gå i omegnen af et årti, før samtlige skoler kan slippe for forhøjede koncentrationer af Co2. Alligevel afviser Jette Henning på nuværende tidspunkt at love en tilførsel af penge til den årlige skolerenoveringspulje på ti millioner kroner i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger.

Udvalgsformanden henviser blandt andet til, at Roskilde Kommune i 2015, 2016 og 2017 har ud- møntet 48 millioner kroner i opgraderinger af faglokaler, og at folkeskolerne derfor ikke umiddelbart står til lide overlast ved i de kommende at lade alle midler gå til indeklimaet i de kommende år.

”Det er for tidligt at sige, om der er brug for flere penge, eftersom vi netop nu afventer forvaltningens samlede temaanalyse på alle kommunens ejendomme. Når det er sagt, så er det vigtigt at sikre et ordentligt indeklima på vores skoler”, lyder det.

V: Påbud understreger alvoren
Hos Venstres medlem af Skole- og Børneudvalget er meldingen, at mulighederne for en opgradering af skolerenoveringspuljen bør afsøges.

”Påbuddet sætter en streg under, at det er alvorligt og noget, vi er nødt til at se på. Jeg er godt klar over, at pengene ikke hænger på træer- ne, men i forvejen ved vi, at et dårligt indeklima påvirker kvaliteten af undervisningen, og nu er der så også kommet et påbud”, siger Jette Tjørnelund (V).

Deltag i debatten
Del.