Plejehjem og hjemmepleje skal dele 7,3 millioner

0

15-17 ekstra årsværk fordeles ligeligt blandt institutioner og hjemmepleje. Det blev konklusionen, da Sundheds- og Omsorgsudvalget i sidste uge vedtog udmøntningen af regeringens løft af ældreområdet.

Roskilde Kommunes andel af regeringen og Dansk Folkepartis halve ældremilliard skal fordeles ligeligt mellem de kommunale plejehjem og hjemmeplejen.

Det blev konklusionen på sidste uges møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor en gruppe enige politikere skitserede den overordnede anvendelse af de 7,3 millioner kroner, der ifølge forvaltningen forventes at lande i kommunekassen i slutningen af april måned.

”Vi har været optagede af at lave en fair fordeling mellem borgere, der får hjælp i eget hjem og dem bor på vores plejecentre, det er en rimelighedsbetragtning”, forklarer Morten Gjerskov (S), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune.

Aflægger af finansloven
Den økonomiske saltvandsindsprøjtning er et resultat af sidste års finanslov, hvor regeringen og Dansk Folkeparti i fællesskab besluttede at styrke den kommunale ældrepleje med 500 millioner kroner. Siden da har Økonomi- og Indenrigsministeriet så fordelt puljen via udligningssystemet, hvilket set gennem roskildensiske briller udmønter sig i 15-17 nye medarbejdere i plejesektoren, oplyser forvaltningen. En opgradering, som Morten Gjerskov forventer indfaset inden skolernes sommerferie.

”De 15-17 årsværk betyder rigtig meget, fordi der er tale varme hænder, der skal direkte ud og arbejde på vores plejehjem og i hjemmeplejen. Herved kan vi drage endnu bedre omsorg for vores ældre borgere”, siger udvalgsformanden (S), der nu afventer den formelle ministerielle godkendelse af den planlagte anvendelse af de 7,3 millioner kroner.

”De 15-17 årsværk betyder rigtig meget, fordi der er tale om varme hænder, der skal direkte ud og arbejde på vores plejehjem og i hjemmeplejen. Herved kan vi drage endnu bedre omsorg for vores ældre borgere”, siger formanden for Sunheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov (S).

Ældreråd enige i prioritering
Samtidig er forvaltningen gået i gang med at regne på en række forslag til en præcis fordelingsnøgle, der i sidste ende vil afgøre, hvordan de ni kommunale plejecentre og hjemmeplejens tre afdelinger skal tilgodeses.

”Man kunne eksempelvis forestille sig, at pengene kunne betyde en ’lille’ medarbejder mere pr. plejecenter og to til tre medarbejdere pr. afdeling i hjemmeplejen”, vurderer Morten Gjerskov, forud for forvaltningens oplæg, der skal ligge klar i løbet af maj måned.

I Roskilde Kommunes Ældreråd er man enig i Sundheds- og Omsorgsudvalgets foreløbige prioritering af de ekstra midler til området.

”Det er fornuftigt af politikerne at fordele ligeligt, så alle bliver tilgodeset. Behovet skifter hele tiden afhængig af, hvor mange langtidssyge ældre der eksempelvis er på et givet tidspunkt. Der dør også flere ældre i løbet af vintermånederne, hvilket igen påvirker antallet af visiterede og dermed også normeringen”, lyder det fra formand for Ældrerådet Emma Jørgensen.

Deltag i debatten
Del.