Østervangskvarteret – Fortid, nutid, fremtid

0

Går eller kører man ad Køgevej, forbi den gamle Amtsgård, kan man se Robert Jacobsens skulptur med navnet “Fortid, nutid, fremtid”, der blev opstillet i 1980. Det kunne være fint, hvis jeg kunne skrive om kvarterets fortid, hvor alt var grønne marker, der tilhørte borgerne inde i byen frem til tiden i dag med butikscenter, restaurant, kirke osv. Den historie er dog alt for omfattende. Jeg har derfor valgt at skrive om tårne. Kvarteret har jo haft et højt tårn, der nu tilhører fortiden. Der findes her i vores nutid et tårn på kirken og indenfor en overskuelig fremtid ser det ud til, der bygges en ny “tårnlignende bygning”.

Fortidens tårn – vandtårnet ved Køgevej

Vandtårnet på Køgevej blev bygget i 1916. Roskilde havde da fået flere indbyggere, inden man havde bygget vandtårn sidst. Det var nu ikke flere indbyggere, der gjorde det nødvendigt med et tårn mere. Det var nu nok mere det, at indbyggerne ikke bare fik lagt en vandhane ind i deres hus, men flere fik vandskyllende toiletter. Derfor måtte der bygges et vandtårn tættere på byens højeste punkt. I 1960 da det nye vandtårn med svømmehallen var bygget på Bymarken, blev vandtårnet på Køgevej taget ud af drift. Det var dog først i 1974, at det gamle vandtårn blev nedrevet og kom til at høre fortiden til.

Nutidens tårn – Jakob Kirkens tårn

Det er naturligvis kirketårnet midt i Østervangskvarteret, der er tårnet i nutiden. Det er nu mere end et kirketårn, og kirkens præst, Mogens Ohm Jensen, er mere end en præst. Bygningerne er også et lokalt kulturcenter og samlingssted for områdets beboerne, når det drejer sig om andet end kirkelige handlinger. Siden 2011 har kirken også været hjemsted for den lokalhistoriske gruppe “Syd for Banen”, hvor Mogens Ohm Jensen er formand. Foreningen har en hjemmeside, og her kan man læse at:

“Foreningens formål er at indsamle, fastholde, registrere og videregive historiske oplysninger fra området syd for jernbanelinjen i Roskilde By”.


Vandtårnet på Køgevej under nedrivning i 1974. Foto: Lokalhistorisk arkiv.

Foreningen har siden sin start afholdt mange arrangementer og været på besøg rundt om i området. Det er ikke kun for menighedens medlemmer, men for alle, der har interesse for den lokale historie. Der har været afholdt spændende arrangementer om industrielle fortidsminder i området, men også et mere nutidigt. I foråret fortalte datteren af den tidligere indehaver af det lokale pizzeria i Bakkegården, Halime Yilmaz, således om, hvordan det var at være indvandrer og vokse op i kvarteret som datter i en tyrkisktalende familie.

Fremtidens tårn – hotellet i Ny Østergade

Det er lidt af en tilsnigelse at kalde hotellet, der er på tegnebrættet for et tårn. Det ligger heller ikke i Østervangskvarteret, men det vil, hvis det bliver bygget, få stor betydning for kvarteret. Et af problemerne for beboerne i Østervangskvarteret er, at den direkte vej for gående er en smal tunnel under sporene fra Køgevej til Jernbanegade. Hvis man i fremtiden vil gøre denne vej mere indbydende og også lade den omfatte cyklister, kunne det store projekt i Ny Østergade være løsningen. Det er “pengemænd” ude fra, der vil betale for denne åbning mellem hele området syd for banen til bymidten. Det gør de naturligvis ikke uden en sikker forventning om at få deres penge igen og det med renter. Der skal altså betales en pris. Prisen synes at være en bygning, der er højere end Rundetårn – er denne pris for høj? Meningerne er helt givet delte.

Deltag i debatten
Del.