Nyt V-udspil i Tvind-sag

0

Venstre stiller forslag om skærpede regler til kommunale tjenesteydelser.

Venstre går nu en ny vej i partiets korstog mod institutioner med relation til Tvind. I et nyt forslag, som fredag skal behandles i Økonomiudvalget, vil Bent Jørgensen (V) fremlægge en række tilføjelser til Roskilde Kommunes indkøbspolitik møntet på private institutioner, der leverer tjenesteydelser som skoletilbud og opholdspladser.

“Ifølge forvaltningen er det ikke muligt at sætte en generel stopklods for Tvind. Det bøjer jeg mig for, men siger så, at vi må indføre nogle regler, som private samarbejdspartnere skal leve op til, hvis man vil handle med Roskilde Kommune”, forklarer Bent Jørgensen.

Hvis de nye regler vedtages, skal Roskilde Kommune i sager, hvor kommunen har tilsynspligten, føre skærpet tilsyn med private leverandører som Skoler i Boserup, ligesom det i kontrakten med selvsamme institutioner, vil fremgå, at Roskilde Kommune kan forlange dokumentation om alt fra løn- og arbejdsvilkår til ejerforhold og pengestrømme.

“Rettidig omhu”

“De nye regler giver mulighed for at arbejde mere målbart. Der bliver fra starten indgået en kontrakt, og så bestemmer man selv som privat udbyder, om man ønsker at spille med på den bane, som kommunen har kridtet op”, forklarer Bent Jørgensen, der med forslaget ønsker at gøre op med en løs praksis på området.

“Det bliver ganske enkelt gennemskueligt for alle parter”, fortsætter han.

I forbindelse med budgetforliget indgik I en aftale om at mindske bureaukratiet i Roskilde Kommune. Det her forslag trækker vel i den anden retning?

“Nej det her er rettidig omhu. Hvis vi har de her ting på plads, er det nemt at efterprøve om reglerne bliver overholdt. Det er ikke bureaukratisk – vi undgår bøvl og besvær”, siger Venstres medlem af Økonomiudvalget, der samtidig afviser tanken om, at borgere risikerer at komme i klemme i de strengere krav til private udbydere.

“Det frygter jeg ikke, for der er masser af private tilbud i Danmark. Det her forslag er alene møntet på steder, hvor der kan være problemer. I langt de fleste tilfælde vil der ikke være problemer”, siger Bent Jørgensen.

Deltag i debatten
Del.