Nyt boligbyggeri på Fakta-grunden har lange udsigter

0

Forhandlingerne er konstruktive, men der kan gå en rum tid, før en aftale om et nyt boligområde tæt ved Ringparken er en realitet, lyder det fra både grundejeren og Roskilde Kommune.

Ejeren af den såkaldte Fakta-grund på Køgevej går fortsat med planer om at opføre 110 nye boliger tæt ved Ringparken, men der går formentlig en rum tid, før spaden skal i jorden, da der fortsat forhandles intensivt med Roskilde Kommune.

“Vi er stadig i dialog om områdets udformning, og det er en langvarig proces, men der er fremdrift”, fortæller Jes Petersen, der anslår, at det kan tage op til et år før en aftale er på plads.

Forventer Fakta-farvel

I december måned sidste år købte den fynske ejendomsudvikler grunden af Boligselskabet Sjælland via selskabet Sdr. Ringvej Aps. I forbindelse med handlen forlød det, at der skal opføres 55 nye almene boliger, som BOSJ får råderetten over, side om side med 55 nye ejerboliger, der tilfalder grundejeren. Dén aftale, er ifølge Jes Petersen, fortsat udgangspunktet for de igangværende forhandlinger.

“Jeg ønsker, at vi bygger noget, der er tidssvarende og i en god gedigen standard, samtidig med at projektet skal passe ind i området”, forklarer han.

Når de mange nye boliger engang skal realiseres, er det samtidig Jes Petersens ønske, at forretningskomplekset, hvor Fakta har til huse, skal rives ned.

“Det nuværende byggeri er saneringsmodent, så udgangspunktet for mig er, at det hele skal fjernes, så der kan blive plads til en ny dagligvareforretning”, siger Jes Petersen, der betegner de igangværende forhandlinger med Roskilde Kommune som konstruktive.

“Fremtidssikret løsning”

Hos forvaltningen ser man tilsvarende positivt på chancerne for at nå en aftale, mens fokus først og fremmest er hensynet til de nuværende brugere af grunden.

“Vi har en rigtig fin dialog med grundejer, men det er en proces der tager tid, fordi vi skal have sikkerhed for, at de institutioner, der ligger på grunden, ikke kommer i klemme”, fortæller Lone Plovstrup, chefkonsulent i Plan og Udvikling i Roskilde Kommune.

Hun vil på nuværende tidspunkt ikke gå ind i, hvad der konkret skal ske med børneinstitutionerne, men siger, at man fra forvaltningens side afventer resultatet af det kommende kommunalvalg og derefter vil tage stilling til spørgsmålet.

“Vi skal finde en fremtidssikret løsning, som eksempelvis tager hensyn til, at der i de kommende år vil være et voksende institutionsbehov på Musicon”, forklarer chefkonsulenten i Plan og Udvikling, der samtidig peger på det nye boligområdes påvirkning af trafikken på Køgevej, som et vigtigt kommunalt parameter i forhold til at nå en tilfredsstillende aftale.

Deltag i debatten
Del.