Nye helhedsplaner giver færre billige boliger

0

Byrådet vedtog onsdag en storstilet modernisering af blandt andet Ringparken, der isoleret set betyder, at Roskilde Kommune står til at miste 94 små, billige lejeboliger.

Fire bebyggelser i Roskilde Kommune står overfor en omfattende modernisering, der skal sikre lejerne mere tidssvarende lejligheder med flere kvadratmeter og nye faciliteter, der alt i vil betyde en mere blandet boligmasse i de enkelte områder.

Til gengæld mister Roskilde Kommune 94 små og dermed billige boliger.
Det blev konklusionen på onsdagens byrådsmøde, hvor Roskildes politikere besluttede at godkende Boligselskabet Sjællands såkaldte helhedsplaner for boligområderne Ringparken, Korsgården, Fælledgårdene samt Stougården i Gundsømagle.

EL: Godt, men ikke godt nok
Overhalingen af de ældre etageejendomme er for længst klappet af med enkelte bebo- erforeninger. Alligevel undlod Enhedslisten helt at tage del i afstemningen ud fra betragtningen, at et nettoresultatet på færre billige boliger er utilfredsstillende.

”Der er mange gode ting med i helhedsplanerne, der vil giver de enkelte byggerier et løft, og det var også derfor, vi valgte ikke stemme i mod. Men samtidig ønsker vi at markere, at der burde være blevet plads til flere billige boliger”, lyder det fra Henrik Stougaard (EL). Dermed stiller byrådsmedlemmet sig heller ikke tilfreds med det notat, Boligselskabet Sjælland har udarbejdet forud for sidste uges byrådsmøde.

Her fremgår det ellers, at selskabet barsler med yderligere boligprojekter i kommunen, der i kombination med de netop vedtagne helhedsplaner vil betyde, at antallet af etværelses lejligheder står til at stige med 60 ekstra enheder, mens antallet af toværelses falder med blot 40 styk.

”Det er fugle på taget på nuværende tidspunkt, og derudover synes jeg, det er et godt
princip, at hver gang vi vedtager sådan en pakke, så sikrer vi som minimum en balance og meget gerne et plus”, forklarer Henrik Stougaard.

S og K: Kvalitetsmæssigt løft
I Socialdemokratiet anerkender man, at de fire helhedsplaner isoleret set giver et minus på 94 billige boliger. Det afgørende er dog, at man anskuer tallet i den rette kontekst, mener byrådsmedlem Daniel Prehn (S), der i fjor gjorde spørgsmålet om flere billige boliger til hjørnestenen i sin valgkampagne.

”Jeg forstår godt Enhedslistens pointe, men det er vigtigt at se beslutningen i sammen- hæng med den ambitiøse plan, vi har for at sikre billige boliger i Roskilde. Når det hele er udrullet vil vi stå med flere billige boliger, end vi har i dag. Det er min helt klare overbevisning”, siger Daniel Prehn, medlem af Økono- miudvalget.

Det socialdemokratiske byrådsmedlem siger samtidig, at man er nødt til se på standen af de nuværende billige boliger. Ikke mindst i Ringparken, der som en konsekvens af helhedsplanen står til at miste 61 af bebyggelsens nuværende 261 toværelses lejligheder.

”Rigtig mange af boligerne er ret gamle og har helt naturligt brug for en overhaling. I Ringparken har de små boliger eksempelvis problemer med fugt og skimmelsvamp. Og samtidig er der et udtalt ønske i området om at sikre en mere blandet boligmasse”, lyder det.

Det argument møder opbakning hos Det Konservative Folkepartis medlem af Økonomiudvalget.

”Vi sikrer en boligkvalitetsmæssig forbed- ring ved at samle mindre enheder til større. Nogle af de nuværende lejligheder er endda på kanten af at være sundhedsskadelige, og det må vi som politikere tage alvorligt og agere på”, siger Lars Lindskov (K).

Fakta: Fire boligområder moderniseres
Roskilde Byråd har godkendt fire såkaldte helhedsplaner og dermed givet Boligselskabet Sjælland grønt lys til at modernisere fire boligområder i kommunen. Det drejer sig om:

  • Ringparken på Sdr. Ringvej/Køgevej
  • Korsgården på Fælledvej og Møllehusvej
  • Fælledgårdene på Fælledvej
  • Stougården i Gundsømagle

    Samlet set betyder istandsættelserne af de fire bebyggelser at 118 lejeboliger nedlægges og omdannes til større lejligheder. Det betyder blandt andet at 107 toværelses lejlig- heder forsvinder, mens 13 nye etværelses- og 68 nye femværelses boliger bliver en realitet. Helhedsplanerne er i forvejen vedtaget af ejendommenes respektive beboerforeninger

Deltag i debatten
Del.