Ny udviklingsplan for Svogerslev under opsejling

0

Flere ældreboliger og en mere dynamisk bymidte er blandt punkterne i nyt S-udspil. V er positiv, men afviser, at der er tale om nytænkning.

Der skal bygges flere seniorvenlige boliger i Svogerslev, så ældre borgere ikke behøver flytte ud af byen, når parcelhuset bliver for uoverskueligt. 

Bykernen skal moderniseres, så den bliver mere attraktiv for børnefamilierne, og så skal det generelle serviceniveauet højnes.

Fokus på de ældre

Velkendte og yderst debatterede problematikker i forbindelse med sidste års valgkamp, som Socialdemokratiet nu ønsker at gøre op med i en samlet udviklingsplan for Svogerslev, der skal sikre større tilstrømning af nye borgere til byen. 

Prisen og hvordan en mulig finansieringsmodel kunne se ud, står foreløbig hen i det uvisse, men for at nå målsætningen er det i første omgang de ældre, der skal tilgodeses med flere mindre boliger i området, lyder det fra byrådets største parti. Det vil nemlig bane vej for øget dynamik i byen vest for Roskilde, lyder forklaringen.

”En del ældre er nødt til at flytte ud af byen for at finde sig en egnet bolig, og det betyder at de mister deres netværk, hvilket ikke er rimeligt. Derfor er der også en stor gruppe borgere, der bliver siddende i deres huse i en høj alder, får vi ikke nye børnefamilier til byen”, forklarer byrådsmedlem Pierre Kary (S), der selv bor i Svogerslev. 

Lægehus ønskes

Kary vil derfor hurtigst muligt invitere de øvrige byrådspartier til indledende drøftelser om en udviklingsplan for de kommende fem til syv år.

I den forbindelse skal der samtidig findes en model for en modernisering af bymidten, så den bliver mere attraktiv at færdes og handle i, og så skal den kommercielle sektor udvikles, så det det samlede serviceniveau højnes. Ikke mindst på sundhedsområdet.

”Vi har over tusind borgere over 65 år, og de har brug for et lægehus og en tandlægeklinik i lokalområdet, fordi deres mobilitet ikke nødvendigvis er særlig høj. Hvis vi får de nævnte funktioner lokalt, forbedrer vi borgernes sundhed”, lyder ræsonnementet fra Pierre Kary.

V: Trafiksikkerhed kommer først

I Venstre er man i udgangspunktet positiv overfor idéen om en udviklingsplan for Svogerslev, uagtet at forslaget, ifølge Bent Jørgensen (V), reelt ikke er synderligt nytænkende. 

”Det, der bliver nævnt, har været i spil gennem længere tid, men hvis det er en udviklingsplan, der skal til, for at få sat skub i tingene, så hilser jeg det velkomment, for der er behov for er handling”, siger Venstres politiske leder i Roskilde, der ligesom Pierre Kary bor i Svogerslev. 

Bent Jørgensen rangerer et lokalt lægehus og flere seniorboliger på henholdsvis anden- og tredjepladsen på sin personlige prioriteringsliste over fremtiden for hjembyen. Mest presserende er dog en markant forbedring af trafiksikkerheden på Lindenborgvej, lyder det. 

”Det, der presser sig på, er, at sikre ordentlige trafikale forhold i Svogerslev. Først og fremmest skal vi hurtigst muligt have realiseret en sikker overgang fra Lynghøjen til Lyngageren og Lynhøjssøerne, der bruges af mange borgere og ikke mindst vores skolebørn”, siger han.

Deltag i debatten
Del.