Mindre frafald blandt unge på erhvervsuddannelserne

0

Det er til gengæld sværere at fastholde de ældre på erhvervsuddannelserne.

”Vi har set en nedadgående tendens i frafaldet over en årrække”, siger direktør Jens Østrup fra Roskilde Tekniske Skole.

Ifølge den seneste trivselsmåling på erhvervsuddannelserne fra Undervisningsministeriet trives eleverne fortsat på deres uddannelse, og direktøren takker særligt den seneste reform på området for at bidrage til fastholdelsen blandt de unge.

De unge går sammen
”Reformen bestemte fx, at de unge skal gå i klasser sammen, når de kommer direkte fra folkeskolen. Det har hjulpet utroligt meget på fastholdelsen”, fortæller Jens Østrup.

Derudover har man på Roskilde Tekniske skole taget initiativ til en række aktiviteter internt på skolen, herunder boldbane, parkourbaner og caféer, der alt sammen bidrager til det sociale miljø på skolen.

”Vi er også blevet bedre til at modtage dem. Tidligere handlede det meget om industrikulturen, hvor du bare møder ind som på et arbejde, men den har vi fået blandet med en skolekultur, hvor det også handler om, at her skal være rart at være”, siger direktøren.

Mangler at knække koden
Mens frafaldet er relativt lavt blandt de unge, er det en større udfordring at holde på den voksne gruppe af studerende.

”Vi havde en elev sidste år, som fyldte 72 år, da han blev færdig. Men generelt mangler vi at knække koden for de ældre. Det er en mere blandet flok. De har koner og børn, og de går ikke hen i boldburet eller bliver hængende for at grille en pølse. Så udfordringen er størst i denne gruppe, hvor frafaldet faktisk er størst”, erkender Jens Østrup.

Deltag i debatten
Del.