Lukket halcafeteria giver frustrationer i Viby

0

Siden 1. maj har Viby Sjælland Idrætscenters cafeteria stået tomt på grund af kontraktstrid mellem Viby IF’s bestyrelse og Roskilde Kongrescenter.

I mere end 40 år har medlemmerne i Viby Sjælland Idrætsforening kunne mødes over lidt godt til ganen i Viby Sj. Idrætscenter, men den 1. maj i år lukkede halcafeteriet ned til stor frustration for områdets aktive.

”Det er et stort nederlag, at vi ikke kan servicere vores medlemmer, og at vi må se det sociale liv, som vi gennem en lang årrække har opbygget, forsvinde fra hallen”, lyder det fra Inga Skjærris Nielsen, bestyrelsesformand i Viby Idrætsforening.

Lukningen af Viby Idrætscenters cafeteria skyldes, at Roskilde Kongrescenter har underkendt den forpagtningsaftale, der blev indgået mellem Viby Idrætsforening og forpagteren Jes Valente tilbage i 2013 og mundtligt accepteret af daværende direktør i Roskilde Kongrescenter Dan Hacke.

Aftalen betyder, at forpagteren har været fritaget for at betale for vand og strøm, ligesom han har modtaget betaling for at gøre rent efter sig selv. Sidste år ophørte Roskilde Kongrescenter imidlertid med at være et privat foretagende, da Roskilde Kommune overtog ejerskabet, og kongrescentrets nye direktør opfatter den gamle forpagtningsaftale som ulovlig støtte af en privat virksomhed.

Det mener direktøren til trods for, at Roskilde Byråd tilbage i 2013 foretog en ekstrabevilling på 350.000 kroner årligt til bemanding af Viby Idrætscenter.

”I oktober sidste år bliver jeg gjort opmærk på, at Viby Idrætsforening har lavet en mundtlig aftale med forpagteren, der efter min bedste overbevisning er ulovlig. Det kan vi ikke stå inde for, og derfor vil vi heller ikke betale for forbruget”, lyder det fra René la Cour Sell, direktør i Roskilde Kongrescenter, der står for driften af Roskildes kommunale haller.

”Ulovlig forpagtningsaftale”
Ved udgangen af 2016 år ændrede direktøren derfor praksis og begyndte at fakturere Jens Valente mellem 4000 og 10.000 månedligt for forbrug, hvilket i foråret 2017 fik forpagteren til at trække sig fra opgaven med at drive cafeteriet i Viby Idrætscenter.

Et resultat, der ærgrer bestyrelsesformanden i Viby IF, der ikke forstår, hvorfor en mangeårig aftale, der i sin tid blev indgået skriftligt mellem foreningen og forpagteren og efterfølgende, ifølge hende, godkendt mundtligt af tidligere direktør i Roskilde Kongrescenter Dan Hacke og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF), pludselig får René la Cour Sell til at sende regninger ud.

”Hvis der var tale om en ulovlig aftale, havde kommunen vel sagt nej i sin tid”, siger Inga Skærris Nielsen, der ikke har meget tilovers for Roskilde Kongrescenters direktørs håndtering af sagen, som hun kalder ”arrogant”.
”I den her situation er dialog bedre end bare at opføre sig diktatorisk. René (La Cour Sell red.) skulle have henvendt sig og sagt, at der er noget, vi bliver nødt til at drøfte, i stedet for bare at melde ud at det her kan man slet ikke være med til. Det kan godt være, men en aftale er en aftale”, siger Viby Idrætsforenings bestyrelsesformand.

Roskilde Kommune har efterfølgende pålagt Roskilde Kongrescenter at betale for forbruget i hallen, indtil der kan findes en ny løsning, men da Jes Valente for længst har valgt at trække sig fra opgaven, står de godt 2000 medlemmer i Viby IF uden forpagter og cafeteria.

Roskilde Kongrescenters direktør siger til Paperboy, at han har forståelse for frustrationerne i Viby, men at han er nødt til at sikre, at forpagterne i de kommunale haller opererer på samme vilkår, så længe der ikke er foreligger en politisk beslutning om det modsatte.

”Jeg kan godt forstå, at man er smadderked af, at en forpagter får ringere vilkår, og jeg har det heller ikke godt med den rolle, vi (Roskilde Kongrescenter) har fået i den her sag. Men vi bliver nødt til at have nogle ordentlige aftaler, som vi kan stå på mål for”, siger Roskilde Kongrescenters direktør.

Møde hos Roskilde Kommune
Hos Roskilde Kommune er beskeden, at man ikke anser forpagtningsaftalen for ulovlig, og at man hurtigst muligt ønsker et møde med Inga Skjærris Nielsen og René La Cour Sell for at få skabt klarhed over situationen.

”Der er mange løse ender, og der er behov for, at vi finder ud af, hvordan vi kan får idrætscentret til at fungere igen”, lyder det Poul Knopp Damkjær, Kultur- og Idrætschef i Roskilde Kommune.

I Viby håber idrætsforeningens bestyrelsesformand på en løsning, så halcafeteriet i Viby Idrætscenter på ny kan slå dørene op.

”Hvis vi vil have noget til at fungere her ude på landet, er vi nødt til at lave nogle alternative løsninger, men hvis vi ikke kan få lov til at drive cafeteriet på de samme betingelser, kan vi lige så godt lukke det, og det vil gå ud over det sociale liv i Viby og ikke mindst områdets børn”, siger Inga Skjærris Nielsen.

Deltag i debatten
Del.