Lovændring en realitet: Efterskole må nu åbne i lejede lokaler

0

Vedtagelsen af undervisningsminister Merete Riisagers (LA) forslag betyder, at lovgivningen ikke længere står i vejen for åbningen af Roskilde Outdoor Efterskole.

Facit blev som forventet, da Folketinget før jul vedtog undervisningsminister Merete Riisagers (LA) foreslåede ændringer af efterskoleloven. Det gør dog ikke glæden mindre hos Roskilde Outdoor Efterskoles bestyrelse, der nu har fået endegyldigt grønt lys til at kunne åbne i lejede lokaler.

”Vi er glade, for det gør grundlaget mere sikkert i forhold til at kunne leje bygninger på Sct. Hans, ligesom det opfylder et af kravene til anlægsgarantien fra Roskilde Kommune”, fortæller Lotte Nowack, initiativtager og næstformand i Roskilde Outdoor Efterskoles bestyrelse.

I mange år har lovgivningen på området ellers dikteret, at det var en forudsætning for at oprette en ny efterskole, at foreningen bag selv stod som ejer af de bygninger, som skoleaktiviteterne skulle foregå i.

Fundraising undervejs
Med lovændringerne, der blev vedtaget i Folketinget den 12. december og netop er trådt i kraft 1. januar 2018, lempes reglerne imidlertid, så nystartede efterskoler får lov til at operere i lejede lokaler i de første ti år af skolens levetid. Det bringer Roskilde Outdoor Efterskole markant nærmere en åbning.

”Nu mangler vi den generelle godkendelse fra ministeriet, samtidig med at vi kører på med fundraisingen for at få den resterende del af finansieringen på plads”, forklarer Lotte Nowack, der forventer at kunne byde de første elever velkommen om senest halvandet år.

”Vi har hele tiden haft en optimistisk målsætning om at åbne i august 2018, men det er realistisk at åbne i 2019”, siger næstformanden.

Roskilde Outdoor Efterskole holder sit næste åbent hus-arrangement onsdag den 10. januar fra kl. 18-21.

Deltag i debatten
Del.