Lejere i nødråb: Vores udlejer driver klapjagt på os

0

”Vi er fanget i en gråzone”, lyder det fra lejerne på Borgediget 16, der føler sig chikaneret og truet til at opgive deres hjem. Udlejeren Frandsen Ejendomme, der råder over fem udlejningsejendomme i Roskilde, afviser kritikken.

Utallige opsigelser, trusler og ubehagelige kommentarer. Pludselige huslejestigninger på op til 107 procent. Kælderrum og parkeringspladser, der med et fingerknips inddrages uden så meget som en forklaring. Beskyldninger om ulovlig fremleje og manglende betaling af husleje. Dårlig vedligeholdelse og klamphuggeragtige renoveringer, der gennemtvinges uden samtykke.

Det er virkeligheden for en gruppe lejere på Borgediget 16, der ejes og administreres af Frandsen Ejendomme, et lokalt ejendomsselskab der råder over fem udlejningsejendomme i Roskilde.

”Ens hjem burde være det sted, hvor man føler sig mest tryg. Det er det bare ikke, når man har en udlejer, som efter vores opfattelse udøver chikane”, fortæller Niki Mench, beboerrepræsentant for beboerforeningen på Borgediget 16, hvis fire etager tæller alt lige fra børnefamilier til pensionister og unge mennesker fordelt på ejendommens i alt ni lejemål.

”Fanget i gråzone”
De trængte lejere har for længst kontaktet Lejernes Landsorganisation (LLO), men her har der foreløbig ikke været meget hjælp at hente, og derfor iværksætter de nu et nødråb. Problemet er, at ejendomsselskaber, som Frandsen Ejendomme, i princippet har frit spil til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at presse lejere til at opgive deres lejemål, lyder det fra lejerne, der har fremlagt dokumentation for det skitserede forløb i denne artikel.

”Vi har fået at vide, at de metoder Frandsen (Ejendomme red.) benytter sig af er velkendte i branchen, og at der ingen lovgivning er på området. Vi er fanget i en gråzone”, siger beboerrepræsentanten, der selv har været part i foreløbigt fem separate juridiske slagsmål med Frandsen Ejendomme fordelt på Huslejenævnet, såvel som Boligretten og Fogedretten, herunder en sag om opsigelse af lejemålet der endnu ikke er afgjort.

Kimen til striden mellem lejerne og udlejeren skal findes tilbage i efteråret 2016, hvor både Niki Mench og naboen får Huslejenævnets ord for, at huslejen for begges vedkommende skal nedjusteres med ca. 2500 kroner om måneden. Kort efter ytrer den daværende ejer af Borgediget 16, Arne Poppin, ønske om at sælge ejendommen. Frandsen Ejendomme, et lokalt ejendomsselskab, der ejes af og administreres af ægteparret Peter og Elin Frandsen, melder sig på banen og overtager formelt bygningen den 1. juli 2017.

Det bliver startskuddet til situationen som den, ifølge beboerne, ser ud i dag på Borgediget 16, hvor chikane, truende adfærd, ubehagelige breve, mails og ikke mindst ugentlige opsigelser udgør Frandsen Ejendommes faste administrationspraksis.

”Vi har på fornemmelsen, at det fra udlejers side handler om at genere os så meget, så vi flytter, hvorefter lejemålene kan istandsættes og huslejen hæves”, siger Mads Hemmingsen, der tilbage i 2015 sammen med Niki Mench startede kampen for at få huslejen bragt ned på Borgediget 16.

Frandsen Ejendomme afviser kategorisk kritikken fra lejerne, der ifølge udlejeren føler sig forsmåede, fordi de ikke fik lov til at købe ejendommen af den tidligere udlejer. En sag om påstået manglende overholdelse af tilbudspligten – altså lejernes forkøbsret til ejendommen – kører netop nu ved Retten i Roskilde.

”Helt kort har de haft en drøm om at købe ejendommen, og forud for det, har de kørt den tidligere ejer så meget rundt i manegen, så han var tæt på at knække. De klager over alt og vil have alt istandsat”, lyder modsvaret fra udlejer Peter Frandsen, der henviser til de øvrige fem udlejningsejendomme i selskabets portefølje – heraf fire med adresse i Roskilde.

”Hele vores firma er bygget på ordentlighed. Vi er ikke den her store stygge ulv, der kommer og kører alle over. Det har vi masser af lejere, der kan bevidne”, fortsætter han.

”Horrible omkostninger” i Hersegade
I en anden Frandsen-udlejningsejendom med adresse i Hersegade er meldingen dog en anden. Her lyder det fra beboerrepræsentant Anne Asanovski, i tråd med udlægningen på Borgediget 16, at udlejeren konsekvent forsøger at gennemtvinge uigennemskuelige huslejestigninger.

”De lægger horrible omkostninger på ejendommen, som vi lejere i sidste ende kommer til at betale for”, siger beboerrepræsentanten, der, akkurat som lejerne på Borgediget, antager, at Frandsen Ejendomme har en skjult dagsorden.

”Jeg tror, agendaen er, at Frandsen vil have os til at flytte, så de kan renovere lejlighederne og ændre huslejen fra omkostningsbestemt til det lejedes værdi”, lyder det med henvisning til §5 stk. 2 i Boligreguleringsloven, der giver mulighed for, at udlejere efter en større istandsættelse kan tage en højere husleje baseret på et skøn af det pågældende lejemåls værdi i stedet for den traditionelle omkostningsbestemte husleje, der baserer sig på driftsudgifterne til den samlede ejendom.

En anden lejer, der ønsker at optræde anonymt grundet frygt for repressalier, siger desuden, at både Peter og Elin Frandsen optræder ”nedladende, truende og udviser psykopatiske træk”.

Matthias Hahn havde ikke held til at modsætte sig en gennemgribende renovering af sin og familiens lejlighed på Borgediget 16 og en samtidig lejeforhøjelse på 90 procent. I dag kalder lejeren udbedringerne af blandt andet familiens køkken for ”klamphuggeri”.

Lejeniveau indledte strid
Tilbage på Borgediget 16 har striden om huslejeniveauet, siden Frandsen Ejendomme købte ejendommen tilbage i 2017, udviklet sig således, så den i dag omfatter yderligere fire lejere, der alle har rejst tilsvarende sager i Huslejenævnet. To af de oprindelige lejere fra før Frandsen Ejendomme gjorde sit indtog har dog valgt at kaste håndklædet i ringen og forlade ejendommen.

En af dem er 23-årige Louise Karlsgaard, der tilbage i november måned sidste år valgte at opsige sin lejlighed efter bare fem måneder under den nye udlejers tag. Det skete ifølge den unge kosmetolog på grund de psykiske gener hun oplevede, som følge af Frandsen Ejendommes gentagne forsøg på at opsige hende under påskud af, at hun ikke betalte sin husleje, til trods for at hun konsekvent kunne dokumentere det modsatte var tilfældet. Samtidig blev Louise – hvilket også har været tilfældet for fire andre lejere på Borgediget 16 – beskyldt for at fremleje sin lejlighed ulovligt. Sager Frandsen Ejendomme siden hen har droppet.

”I løbet af kort tid modtager jeg utallige breve fra udlejer, hvor de truer mig med opsigelser med henvisning til paragraf det og det. Men da jeg sammen med Niki (Mench, beboerrepræsentant red.) kigger papirerne igennem, hænger det slet ikke sammen”, fortæller Louise Karlsgaard.

Frandsen Ejendomme beskylder omvendt den tidligere lejer for at lyve, ligesom udlejeren mener at have et tilgodehavende på fem måneders husleje samt forbrug og omkostninger ved fraflytning, hvilket igen afvises af beboerrepræsentant Niki Mench.

”Frandsen Ejendomme forsøger at tørre et udestående med den tidligere udlejer af på Louise. Der er en grund til, de ikke har taget sagen videre, og det er fordi, at de godt ved, den ikke holder vand”.
I dag er Louises tidligere lejlighed istandsat, mens huslejen er steget med 40 procent.

Det samme kan om kort tid blive tilfældet et andet sted i huset, hvor en ligeledes kvindelig lejer nu har opsagt sit lejemål, efter Frandsen Ejendomme varslede en huslejestigning på 46 procent og samtidig sendte en massiv ekstraregning på 40.000 kroner til lejer med blandt andet den begrundelse, at hun skulle dække omkostningerne til vandvarmeren i kælderlejemålet.

Grundløse opsigelser
For de tilbageblivende lejere fortsætter beskyldningerne og truslerne dog, ligesom chikane også er blevet fast del af hverdagen for flere, lyder det.

Tre lejere, herunder beboerrepræsentant Niki Mench, har blandt andet fået opsagt faciliteter såsom kælderrum, parkeringspladser og udearealer. Vel at mærke helt simultant og i alle tre tilfælde uden nogen form for begrundelse. En fremgangsmåde, der ifølge Paperboy’s oplysninger ligeledes har været anvendt over for adskillige af Frandsens lejere i Hersegade.

”De betaler i princippet ikke for de ting. De (lejerne på Borgediget red.) påstår, at der ligger aftaler med den tidligere ejer, men det står der intet om i deres lejekontrakter”, forklarer Elin Frandsen, der har forelagt Paperboy dokumentation for, at der ikke eksisterer en skriftlig aftale.
Niki Mench påpeger dog, at han ved indflytning fik anvist både haven og kælderrummet af den tidligere udlejer.

”Jeg havde en aftale med den tidligere udlejer om, at jeg havde ret til mit kælderrum. Alligevel brød udlejer ind i det, og oven i det valgte Frandsen Ejendomme at stævne mig. Senere bad Fogedretten dem om at give mig kælderrummet tilbage, fordi at det var selvtægt, og det har Frandsen Ejendomme også efterkommet”, fortæller lejernes beboerrepræsentant, der oplyser, at stridighederne mellem udlejeren og lejerne på Borgediget foreløbig har affødt mindst 18 sager ved enten Huslejenævnet eller Retten i Roskilde. Et tal, der således ikke dækker over de øvrige opsigelser og stævninger, Frandsen Ejendomme i løbet af det seneste år har præsenteret lejerne for, men siden hen valgt at droppe.

”Vi ønsker på ingen måde at ligge i strid med vores udlejer, tværtimod ønsker vi at have et godt forhold. Problemet er, at det eneste vi bliver mødt med er tilsvininger og trusler”, fortæller beboerrepræsentanten.

Men er de mange sager ikke også et udtryk for, at I er en gruppe meget besværlige lejere?

”Vi ønsker ikke at gøre vores udlejer ondt. Vi ønsker blot at få sat vores husleje ned til et rimeligt niveau. Man skal huske på, at det er ulovligt at opkræve for meget i husleje”, forklarer Niki Mench.

Klamphuggeri
En af de andre lejere på Borgediget 16, der i øjeblikket afventer rettens afgørelse, er Matthias Hahn.
Tilbage i sommeren 2017 retter den tyskfødte familiefar henvendelse til Frandsen Ejendomme med ønsket om at få foretaget en mindre reparation på badeværelset. I oktober måned varsler udlejeren så pludselig, at en gennemgribende renovering af lejligheden er under opsejling, og at huslejen som en konsekvens af istandsættelsen, samt en generel varslet huslejestigning, nu står til at stige med 4500 kroner om måneden svarende til 90 procent.

Matthias Hahn forsøger via flere henvendelser fra beboerforeningens advokat at få arbejdet bragt til standsning, ligesom Huslejenævnet – på grund af den verserende sag om tilbudspligten – ligeledes opfordrer Frandsen Ejendomme til at sætte istandsættelsen i bero. Det lykkedes ikke, og i dag står lejeren tilbage med et hjem, hvor alt lige fra håndvasken på badeværelset til gulvlægningen og monteringen af et nyt køkken fremstår fyldt med sjuskefejl og uhensigtsmæssigt pladsspild. Helt grelt står det til med vandrørene, der på grund af utætheder for længst har fået det nylagte køkkengulv til at boble op.

”Det er klamphuggeri. Vi har en fejl- og mangler-liste på 80 A4-sider, og det er også på den baggrund, at vi har vi har valgt at køre en sag i Huslejenævnet. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal betale næsten det dobbelte i husleje for det amatørarbejde”, forklarer Matthias Hahn, der kalder Frandsen Ejendommes ageren for ”rockermetoder”.

”Det er ren chikane, kun med det formål at få os til at flytte”, lyder det fra lejeren.

Ifølge Frandsen Ejendomme var istandsættelsen nødvendig, fordi omkostningerne til vedligeholdelse var for høje.

”I forhold til standen, er det udlejer, der afgør, hvad der er tilfredsstillende. Vi er nødt til at tænke på omkostningerne til vedligehold, der i sidste ende tilfalder lejerne”, forklarer Elin Frandsen.

Deltag i debatten
Del.