Kun el-lastbiler til Roskilde Rådhus

0

Leverancer af varer og forsendelser til Roskilde Rådhus skal fremover være grønne.

Roskilde Kommune har indført et nyt koncept til levering af varer og forsendelser til rådhuset. Det betyder, at alle leverancer samles udenfor byen til én samlet daglig levering. Fra opsamlingsstedet leveres varerne til rådhuset med en el-dreven lastbil.

Formålet med løsningen er at reducere antallet af last- og varebiler omkring rådhuset og bymidten til glæde for miljø, trængsel og trafiksikkerhed.

“Lige her og nu har vi valgt som kommune at gå forrest og teste løsningen af. En stikprøve viser, at der over 4 dage blev leveret 45 forsendelser til rådhuset af 9 forskellige transportører, hvoraf samme transportør i flere tilfælde leverede varer flere gange dagligt. De 45 leverancer bliver altså reduceret til 4”, forklarer Jonas Bejer Paludan, formand for Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune.

Étårig aftale

Byrådet har vedtaget at leverancerne fremover skal foregå via logistik- og servicevirksomheden Citylogistik, der har sikret sig en étårig aftale med kommunen. Virksomheden foretager transport og logistikopgaver i eldrevne last- og varebiler, og vil samtidig registrere alle forsendelser, så der kan gennemføres en analyse af varestrømmenes omfang og den afledte CO2 besparelse.

“Når vi har testet løsningen, håber jeg, at mange flere vil være med. Varelevering og pakketransport er et marked i hastigt vækst, og det giver øget trængsel i Roskildes bymidte og en belastning af klimaet. En reduktion i antallet af vare- og pakkeleverancer vil medvirke væsentligt til forbedring af klima og miljø, reduktion af trængsel og forbedring af trafiksikkerheden”, siger Jonas Bejer Paludan.

Ordningen er startet den 1. oktober og omfatter alle varer til rådhuset undtaget mad og møbler.

Deltag i debatten
Del.