Kortere sagsbehandlingstid

0

Klima- og miljøminister Esben Lunde Larsen (V) besøgte mandag formiddag Jyllinge Nordmark.

Ifølge ministeren skyldes forsinkelserne af bygningen af digerne, at arbejdet med ansøgningen ikke var gjort godt nok af byråd og forvaltning i Roskilde Kommune.

Denne opfattelse deler han tydeligvis ikke med miljøordfører for Socialdemokraterne på Christiansborg Christian Raabjerg-Madsen (S), der efterlyser handling fra regeringen.

”Roskilde Kommune har gjort alt det, Christiansborg har bedt om. Nu skal ansøgningen behandles – og det skal gå stærkt. Det er regeringens ansvar, at sagen samlede støv i Natur- og Miljøklagenævnet i 15 måneder. Den her sag haster, og vi opfordrer til, at ministeren tager affære”, siger han.

Når Roskilde Kommune har indsendt sin ansøgning til Miljøministeriet efter høringsperiodernes udløb henholdsvis den 6. og 13. november, vil der være en periode, hvor borgere kan klage – men denne periode ønsker miljøordføreren begrænset mest muligt.

”Regeringen må sørge for, at klageprocessen klares inden for et halvt år”, siger han.
Og det er netop regeringens intention at gøre klageprocessen mere smidig fremover. Angiveligt vil klager således blive behandlet samlet og med en sagsbehandlingstid på maksimalt otte uger.

Deltag i debatten
Del.