I demokratiets tjeneste

0

Der er stor forskel på top og bund, når det kommer til byrådsmedlemmernes vederlag.

I modsætning til hvad nogle tror, passer byrådspolitikere for de flestes vedkommende primært et civilt arbejde. Herudover kommer hvervet som politiker, som kan fylde alt fra en deltidsjob til endnu et fuldtidsjob. Enkelte byrådspolitikere er så privilegerede at være pensionister, så disse er naturligvis foran på point i forhold til den tid, de kan tillade sig at bruge på politik. Fælles for dem alle gælder dog, at politik er et tilvalg i demokratiets tjeneste – og arbejdet honoreres efter fastsatte vederlagstakster. Alle 31 medlemmer af Roskilde Byråd modtager således et fast årligt vederlag som byrådsmedlem på omkring 108.000 kroner. Hertil kommer yderligere vederlag for at sidde i ét af de syv udvalg, formandsvederlag, vederlag for børn samt vederlag for at sidde i eventuelle råd og nævn.

Top og bund

Joy Mogensen sidder som borgmester ikke i udvalg eller nævn, men hun bliver alligevel topscoreren i byrådet med et årligt vederlag for fuldtidsjobbet som borgnester på godt 855.000 kroner. Herefter følger partifællen Torben Jørgensen, der i kraft af både udvalgs- og formandsvederlag, samt med hjælp fra en bestyrelsespost i Fors, der takseres til 200.000 kroner, årligt kan regne med godt 525.000 kroner i vederlag for sit politiske arbejde. Det er også en socialdemokrat, der høster det laveste samlede vederlag i byrådet, nemlig Tomas Breddam, der kan lægge godt 27.000 kroner for sit medlemskab af Klima- og Miljøudvalget oven i sit almindelige vederlag, og dermed ender på godt 135.000 kroner om året.

Nye regler fra nytår

Lige som landets øvrige borgmestre og regionsrådsformænd kan Joy Mogensen fra den 1. januar 2018 se frem til en mærkbar lønstigning. Venstre, Socialdemokraterne, Radikale, Konservative og Liberal Alliance står bag aftalen fra maj 2016, som betyder, at borgmestre og regionsrådsformænd fra nytår kan se frem til en lønstigning på 31,4 procent, svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Skulle Joy Mogensen fortsat være borgmester efter den 21. november, kan hun således glæde sig over en årsløn på godt 1,1 million kroner fra årsskiftet.

Fakta: Det tjener borgmestre i dag

Størrelsen på en borgmesters løn afhænger af, hvor stor kommu-
nen er.

I kommuner med under 12.500 indbyggere er lønnen omkring 527.000 kroner om året.

Fra 12.501-25.000 indbyggere er lønnen 600.643 kroner.

Fra 25.001-40.000 indbyggere er lønnen 659.482 kroner.

Fra 40.001-80.000 indbyggere er lønnen 737.906 kroner.

Over 80.000 indbyggere er lønnen 825.939 kroner.

Københavns Kommunes overborgmester får 925.622 kroner.

Kilde: Altinget.dk

Deltag i debatten
Del.