Handlens bestyrelse fortsætter

0

En tæt afstemning, dog kun med deltagelse af en tredjedel af medlemmerne, faldt torsdag ud til fordel for Roskilde Handels bestyrelse.

Bestyrelsen fortsætter, og Importørens ejer Jørgen Bagge genindtræder som menigt medlem. Det blev konklusionen på en ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Handel torsdag aften, hvor meningsudvekslingerne til tider var skarpe, mens forbrødringen så småt indfandt sig mod slutningen.
Godt en tredjedel af foreningens medlemmer var mødt op på foranledning af en underskriftsindsamling, søsat af det tidligere bestyrelsesmedlem Jørgen Bagge, der for nylig blev ekskluderet fra Roskilde Handel efter en intern strid om placeringen af foreningens sekretariat.
En beslutning der i ugerne op til den ekstraordinære generalforsamling også fik det mangeårige bestyrelsesmedlem Palle Sundstrøm til at tage sit gode tøj og gå.

Illoyal Importør
Banen var således kridtet op torsdag aften, hvor medlemmerne forud for afstemningen om bestyrelsens fortsatte liv skulle orienteres om den spektakulære sag. Bestyrelsesformand Svend Overgaard udlagde indledningsvist sin version af de interne forviklinger, der ifølge formanden bunder i Jørgen Bagges modstand mod et flertalsbeslutning sidste efterår om at droppe en mangeårig sekretariatsaftale med Roskilde Mediecenter. En ordre, der i stedet gik til reklamebureauet Grønagers.
I Svend Overgaards beretning lød det, at Jørgen Bagge har ageret illoyalt ved åbenlyst at modarbejde flertalsbeslutninger truffet i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden benyttede samtidig lejligheden til at forsvare valget af den nye samarbejdspartner.
”Med Grønagers får vi nogle flere kompetencer”, lød det fra Overgaard med henvisning til, at et flertal i bestyrelsen ønsker at højne medlemsinddragelsen i Roskilde Handel og samtidig styrke tilstedeværelsen på de sociale medier.

”Én skal sige stop”
Jørgen Bagge afviste ikke direkte Svend Overgaard og den øvrige bestyrelses påstande om illoyalitet og undergravende virksomhed i foreningen.
”Der skal være en, der siger stop engang i mellem”, lød det, da det blev ’Importørens’ tur til at give sin version af sagen.
Den ekskluderede hovedperson kritiserede i den forbindelse, at den øvrige bestyrelse i tiden op til afskeden med Roskilde Mediecenter ikke havde lagt sig tilstrækkeligt i selen for at sikre, at der blev indhentet flere tilbud på sekretariats-opgaven. Bagge kaldte bestyrelsen ”sammenspist”, og benyttede samtidig lejligheden til at rette en bredside mod foreningens marketingsstrategi og mere specifikt placeringen af annoncer i lokalaviserne.

Opfordring til samling
Forsamlingen kred dernæst til afstemningen, hvor et snævert flertal på 34-27 fejede Jørgen Bagges mistillidsvotum af bordet. En repræsentant fra Dagbladet var hurtig til at opfordre den genoplivede bestyrelse til at træde varsomt ovenpå den tætte afgørelse. Den udmelding blev dog tilbagevist af Lars Magnild, indehaver af Magnild Gardiner, der stilfærdigt mindede om, at blot 1/3 af medlemmerne var mødt op, hvilket måtte opfattes således, at et klart flertal havde støttet status quo og dermed bestyrelsen.
Det blev indgangen til sidste del af den ekstraordinære generalforsamling, hvor et overvældende flertal af de fremmødte besluttede at lade Jørgen Bagge genindtræde i foreningen som menigt medlem, mens aftenen sluttede med blomster og tak til Palle Sundstrøm for 37 års tro tjeneste i foreningen, samt en afsluttende opfordring til samling fra bestyrelsesformand Svend Overgaard.
”Når vi går herfra i aften, håber jeg, at vi alle sammen kan hilse på hinanden og handle hos hinanden”, lød det med et solidt bifald til følge.

Deltag i debatten
Del.