Grønne områder i Veddelev bevares

0

Efter en meget enig melding fra beboerne i Veddelev sidste år om, at der ikke skal bygges på to grønne områder nord og syd for Højagergaard, lægges forslaget til lokalplan nu frem.

”Under høringen sidste år, var et af forslagene, at der kunne bygges boliger nord og syd for gården. Det forslag faldt ikke i god jord, hverken på et borgermøde i oktober eller i de 58 høringssvar, der bagefter blev sendt til kommunen. Det synspunkt har vi selvfølgelig taget med i lokalplanforslaget”, siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Tomas Breddam.

Tilpasset byggeri

”I forslaget til lokalplan bliver det slået fast, at de grønne arealer nord og syd for Ny Højagergård skal bevares. Samtidig blive det muligt at ombygge selve Ny Højagergård til boliger, ligesom der kan bygges lige omkring Ny Højagergård på en måde, så det nye byggeris udseende og størrelse tilpasses landsbymiljøet. Jeg tror der kan blive nogle rigtigt gode boliger på dette område, hvor den smukke gamle have kunne blive et fint samlingspunkt for bebyggelsen – og måske hele området”, fortæller formanden.

Både Veddelev Landsbylaug og Veddelev Grundejerforening har været til en workshop med kommunen, inden lokalplanforslaget nu lægges frem. I den kommende proces vil de to foreninger også blive løbende inddraget.

Op til 30 boliger

Ved at koncentrere nyt byggeri omkring selve Ny Højagergård bliver det muligt at opføre ca. 20-30 mindre boliger, og sikre bevaring af de grønne arealer nord og syd for gården. På den måde bliver Veddelevs gamle landsby og Veddelevs parcelhusområde stadig adskilt.

Deltag i debatten
Del.