Førstevælger

0

Førstevælger er projektet, der skal øge de unges interesse for kommunalvalget – men det er et langt, sejt træk.

Begejstringen for at stemme blandt de unge klinger hurtigt af. Mens de 18-årige i Roskilde ved kommunalvalget i 2013 havde en forbavsende høj stemmeprocent på 74,3 procent, lå den til gengæld på 57 procent blandt de 19-21-årige vælgere, og helt nede på 47,7 procent blandt de 22-29-årige.

“Forældrene trækker dem ned i stemmeboksen, når de får valgret. I årene efter går det så kraftigt ned ad bakke. Det er ret alarmerende”, konstaterer proceskonsulent Morten Skovvang, som er leder på projektet Førstevælger, der har til formål at øge de unges deltagelse i demokrati i bred forstand.

Kunst og brætspil

Målgruppen er de 18-29-årige, men projektet har også rettet sig mod de 16-årige på skolerne.

Førstevælger bringer blandt andet politikere sammen med de unge vælgere. Her er Claus Larsen (S) og Birgit Petersen (SF) i kontakt med elever fra Roskilde Gymnasium.

“Vi kan se, at der er behov for en forebyggende indsats, så vi har øvet os i, hvordan vi kan arbejde med kommunalvalget som en tidlig indsats”, fortsætter projektlederen.

Redskaberne har blandt andet været workshops, brætspillet Kommunekassen og kunstprojektet The Voters i samarbejde med Museet for Samtidskunst.

Irrelevant

Noget tyder på, at projekt Førstevælger har fået sin sag for. En undersøgelse i Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev Momentum viste i juni, at kun 42 procent af de unge mellem 18-24-årige helt sikkert har tænkt sig at stemme til kommunalvalget, og kun et lille mindretal mener, at kommunale beslutninger har stor betydning for deres hverdag. Det kan Morten Skovvang godt genkende i sit arbejde med de unge vælgere. “Meget i kommunalvalget er ikke ungerelevant. Så når fx ældre og skole fylder meget, hvordan kan det så have betydning for de unge?” spørger han.

Deres behov

Projektlederen og hans makker Kristoffer Birkebæk Kejser har derfor taget udgangspunkt i de unges behov.

“Vi har prøvet at forholde dem til, om der er noget de gerne vil ændre eller bevare – noget der er tæt på dem. Fx er fester i Folkeparken relevant for dem, men det fylder ikke meget i valget”, siger Morten Skovvang, som nu også har igangsat en fysisk kampagne i busser, ved stationer og på uddannelserne.

Svære at nå

“Vi prøver at nå så langt ud, vi overhovedet kan. Det er nemmere at nå dem, der er i uddannelse, men sværere at nå dem udenfor – og det er primært dem, der ikke stemmer”, siger han.

Samtidig bliver det svært at klappe sig selv på skulderen efter en eventuel stigning i andelen af unge vælgere.

“Vi vil blive rigtigt glade, hvis valgdeltagelsen stiger for målgruppen. Men man kan desværre ikke måle på det, om

Deltag i debatten
Del.