Flere dumper dansk og matematik i 9. klasse

0

Roskildes folkeskoleelever har i stigende grad problemer med at klare adgangskravet til ungdomsuddannelserne. ”Vi skal have fuld opmærksomhed på udviklingen”, siger formand for Skole- og Børneudvalget Jette Henning (S).

Et stigende antal elever i Roskildes folkeskoler har problemer med at præstere ved afgangsprøven i dansk og matematik og dermed sikre sig den korteste vej til en ungdomsuddannelse.

Det fortæller den seneste kvalitetsrapport fra Roskilde Kommune, der, på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet, beskriver elevernes faglighed og trivsel i skoleåret 2016/2017.

I rapporten fremgår det, at 93,7 procent af 9. klasseseleverne afsluttede deres skoletid sidste sommer med mindst 2 i dansk og matematik. Det er et fald på 2 procentpoint sammenlignet med året før eller hele 3,5 procentpoint, hvis man går yderligere et år tilbage.

Konsekvensen ved den svigtende evne til at bestå de centrale fag er, at flere unge udelukker sig selv fra at tage den direkte vej til gymnasiet eller erhvervsuddannelserne, hvor adgangskravet netop er et gennemsnit på mindst 2 i både dansk og matematik.

”Fuld opmærksomhed”
Tilbagegangen giver panderynker blandt politikerne i Skole- og Børneudvalget, der på et udvalgsmøde i sidste uge blev forelagt kvalitetsrapporten af forvaltningens.

”Det er et område, vi skal have fuld opmærksomhed på, for det er utroligt vigtigt, at så mange af vores unge som muligt opnår 2 i dansk og matematik, fordi det er den direkte billet til en ungdomsuddannelse. Derfor har vi også bedt forvaltningen om en redegørelse”, siger Jette Henning (S), formand for Skole- og Børneudvalget, med henvisning til at udvalget efter planen genoptager sagen i april måned.

Den negative tendens ses også på landsplan, hvor andelen af 9. klasseselever der ikke består dansk og matematik ligeledes er steget i perioden 2015-2017. Roskilde Kommune har i den sammenhæng et forspring på 2,6 procentpoint til det nationale gennemsnit, dog med det forbehold at førerpositionen i øjeblikket ser ud til at vakle på grund en acceleration i den lokale tilbagegang.

Fagligheden under pres
Kvalitetsrapporten fortæller samtidig, at blot 82,5 procent af alle fag i Roskildes folkeskoler undervises af lærere med såkaldt relevant faglig uddannelse, hvilket er 2,5 procentpoint under landsgennemsnittet. Formanden for Skole- og Børneudvalget tror imidlertid ikke på en sammenhæng mellem manglen på kompetencer ved tavlen og stigningen i antallet af dumpede afgangsprøver i dansk- og matematik.

”Jeg tænker ikke umiddelbart, at man kan drage den parallel, for hvis man tager alle fagene i afgangsprøven, ligger Roskilde Kommune på en 11. plads blandt alle kommuner. Men vi skal have undersøgt, hvad forklaringen er på, at lærernes kompetencedækning ikke er højere. Det skal forvaltningen vende tilbage med et svar på”, forklarer Jette Henning.

Hos Venstre antager man heller ikke, at udviklingen i dansk og matematik skyldes et uddannelsesmæssigt problem blandt folkeskolelærerne. Partiet peger i stedet på kommunale besparelser som en mulig årsag til udviklingen.

”Jeg kan ikke lade være med at tænke på specialområdet, for i Roskilde Kommune inkluderer vi relativt mange, samtidig med at pengene til specialundervisningen er blevet færre. Når det er sagt, vil jeg i første omgang opfordre til, at vi får de enkelte skolers historie på bordet, så vi kan blive klogere”, siger Jette Tjørnelund (V), medlem af Skole- og Børneudvalget, der betegner udviklingen i 9.klassernes afgangsprøver i dansk og matematik som ”stærkt bekymrende”.

”Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt over de unge, for det er deres fremtidsmuligheder, det handler om. Derfor skal vi også have løftet baren”, lyder det.

Deltag i debatten
Del.