Flere børn i Trekroner

0

Skole- og Børneudvalget beder forvaltningen undersøge muligheder for blandt andet nybyggeri, inden det træffer beslutning om, hvordan der skaffes mere plads til børnene i Roskilde Kommune.

Efter en periode med faldende børnetal viser Roskilde Kommunens prognose fra foråret 2017, at antallet af børn nu vil stige igen fra 2017 til 2021. Især i bydelen Trekroner kommer der væsentligt flere børn end tidligere antaget. Det skyldes dels boligudbygning, og at de tilflyttende familier kommer med flere børn end forudsat, dels at der bliver født flere børn.

Ujævn vækst i skoledistrikterne

Ifølge den seneste prognose vil også antallet af 6- til 16-årige samlet stige i kommunen. Men udviklingen er forskellig i skoledistrikterne. Hvor Jyllinge Skole og Sct. Jørgens Skole kan forvente et fald i antallet af elever og dermed klasser, så vil især Klostermarksskolen og Trekronerskolen opleve, at der kommer flere elever. Forvaltningen vurderer, at eleverne generelt kan rummes på de nuværende skoler, bortset fra på Trekronerskolen. Her har Skole- og Børneudvalget drøftet mulige løsninger.

“Vi har bedt forvaltningen om at få uddybet grundlaget, inden vi beslutter os for en løsning. Men vi sigter mod et nyt, fremtidssikret byggeri, som kan udvide kapaciteten i Trekronerskolens distrikt. Det kan fx være en parallelskole eller en afdeling med indskoling eller udskoling. Det beder vi nu om at få belyst”, siger Claus Larsen.

Budget 2019

Skal udvidelsen nås til skoleåret 2019/20, så skal den med på kommunens budget for 2019. Trekronerskolen er fra det kommende skoleår en fire-sporet skole, men det stigende elevtal betyder et større behov for flere faglokaler, fællesfaciliteter og klasselokaler.

Også flere børn i dagtilbud

Opsvinget i antallet af børn gælder også de 0- til 6-årige, hvor især nogle af kommunens pasningsdistrikter kommer til at mærke den stigende efterspørgsel efter pladser til de små. Det kan blandt andet klares med en større fleksibilitet mellem børnehave- og vuggestuepladser, så kapaciteten i børnehusene udnyttes fuldt ud. Men i løbet af et par år bliver der i nogle distrikter også behov for at skaffe flere pladser.

“Jeg glæder mig først og fremmest over, at der igen kommer flere børn i Roskilde Kommune. Det er jo anderledes positivt end at skulle lukke dagtilbud på grund af faldende børnetal. Og så må vi finde løsninger, så vi får plads til børnene i dagtilbud og skoler”, siger formand for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.

Dynamik i udviklingen

Claus Larsen understreger, at det behov, der nu tegner sig for at skaffe flere pladser, skyldes, at befolkningsudviklingen er dynamisk, og så er den forskellig fra distrikt til distrikt. De områder, hvor prognoserne nu viser behov for mere kapacitet, er nemlig ikke de samme som de områder, hvor der tidligere er lukket dagtilbud

Deltag i debatten
Del.