Fartglade studerende skaber frygt i villakvarter

0

Trafikalt kaos og utryghed er en del af hverdagen for naboerne til Roskilde Handelsskole, der frygter en dødsulykke, hvis ikke kommunen reagerer.

Det har ikke skortet på politiske udmeldinger om en bedring af trafiksikkerheden på Roskildes skoleveje både op til og under valgkampen. Debatten har indtil nu primært koncentreret sig om kommunens grundskoler, men nu forlyder det, at der også er problemer ved en af Roskildes ungdomsuddannelser. På Bakkesvinget er naboerne til Roskilde Handelsskole godt trætte af en gruppe studerendes bilkørsel, som de anser for værende direkte farligt for andre bilister såvel som bløde trafikanter.

“Der opstår jævnligt farlige situationer, og vi frygter, at det ender med, at én bliver slået ihjel herude. Der er flere, der har været tæt på at blive kørt ned”, fortæller Jan Eriksen, medlem og tidligere formand for Bakkesvingets Grundejerforening.

“Kører ræs”

Ifølge husejeren, der i skrivende stund har opbakning fra mere end 40 lokale i Facebookgruppen Have- og Bakkefolket, opstår de trafikale problemer, når de studerende skal forlade handelsskolens parkeringsplads og ud på Bakkesvinget. Farten er for høj, ligesom det halter med orienteringen, og særligt i eftermiddagstimerne forårsager de mange biler lange køer i retning mod Maglegårdsvej, hvilket igen får flere til at tage en alternativ rute via Bakkedraget med yderligere trafikale gener til følge.

“De unge gider ikke holde og vente, når de skal hjem, og derfor vælger flere at køre ræs ned af villavejen. Det har flere i kvarteret oplevet”, siger Jan Eriksen, der samtidig understreger, at langt hovedparten af de studerende kører ordentligt.

Alligevel ser han gerne, at Roskilde Kommune tager affære og får etableret en ny vej fra skolens parkeringsplads – enten helt ned til Maglehøjen eller direkte ud til krydset, hvor Maglegårdsvej og Pulsen mødes. Derved er vejen banet for at gøre indkørslen fra Bakkesvinget ensrettet, således at naboerne slipper for eftermiddagstrafikken.

DF: Vi må handle

Forslaget får en positiv modtagelse i Plan- og Teknikudvalget, hvor politikerne allerede den 9. november, på foranledning af Dansk Folkeparti, besluttede, at forvaltningen skal gå i dialog med Roskilde Handelsskole om mulige løsningsmodeller.

“Beboerne har ret i, at der er en trafikal udfordring, og det skal vi på den ene eller den anden måde have taget hånd om. Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet og vente på, at der sker et uheld”, siger næstformand i Plan- og Teknikudvalget Karsten Lorentzen (DF).

Politikeren, der fik fornyet sit mandat ved kommunalvalget for to uger siden, fortæller samtidig, at han agter at sætte embedsværket i gang med at regne på, hvad det vil koste at etablere en ny udkørsel fra Handelsskolen, ligesom han vil tage sagen op igen på næste udvalgsmøde torsdag den 7. december.

Hos Socialdemokraterne er der et tilsvarende ønske om at se på, hvad der kan gøres for at bedre forholdene. “Den nuværende indkørsel blev lavet til den daværende folkeskole, så der er helt klart flere biler i dag, end løsningen var tiltænkt, og derfor giver det god mening at undersøge mulighederne”, siger Torben Jørgensen (S), formand for Plan- og Teknikudvalget, der dog ikke ønsker at tage endegyldigt stilling til, om der er behov for ny asfalt og andre trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, før der foreligger en orientering fra forvaltningen.

Handelsskole: Vi gør, hvad vi kan

På Roskilde Handelsskole er man ikke bekendt med, at der foreligger en politisk invitation, men siger at man naturligvis er villig til at tage dialogen med kommunen.

“Vi vil gerne være med til at finde en løsning”, siger direktør Jørgen Sloth, der dog anser det for værende problematisk at etablere en ny exit til skolens bilister.

“En udkørsel direkte til Maglegårdsvej vil kræve, at vi river flere bygninger ned. Den anden mulighed med Maglehøjen vil betyde, at vi mister et betragteligt antal parkeringspladser, og derfor vil kommunen være nødt til at gå ind og stille et kompenserende areal til rådighed. Den opgave har vi simpelthen ikke budgettet til at løfte”, siger direktøren, der mener, at skolen har taget initiativer til at øge trafiksikkerheden. Blandt andet ved selv at etablere fartbump på den ellers delvist kommunalt ejede fællesvej fra parkeringspladsen til Bakkesvinget. Et tiltag skolen planlægger at udvide i den kommende tid.

“Jeg synes, vi gør, hvad vi kan for at sikre, at vores studerende kører efter forholdene, og det er efter min opfattelse også, hvad hovedparten gør”, lyder det fra Jørgen Sloth.

Deltag i debatten
Del.