EL begærer tvind-sag i byrådet: Venstre-forslag er ulovligt

0

Et flertal valgte tirsdag at standse visitationen af borgere til Skolerne i Boserup, men beslutningen vækker harme hos Enhedslisten, hvor man ikke kan se et fagligt eller sagligt grundlag for den politiske boykot.

“Det er ulovligt”. Så klar er reaktionen hos Enhedslistens Henrik Stougaard ovenpå tirsdag aftens beslutning i to politiske udvalg, hvor et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti besluttede, at det fremadrettet skal være slut med at visitere borgere til private tilbud, der ikke kan afvises at have forbindelse til Tvind. En beslutning, der først og fremmest vil gå ud over Skolerne i Boserup, hvor Roskilde Kommune netop nu har 10 borgere i forskellige skole- og dagtilbud.

Begærer sag i byrådet

Sagen stopper imidlertid ikke her, da Enhedslisten begærede beslutningen i byrådet med henvisning til at et juridisk notat, som advokatfirmaet HjulmandKaptain har udarbejdet for Landsforeningen for Opholdssteder, Bosteder og Skolebehandlingstilbud. Det pågældende notat viser ifølge venstrefløjspartiet, at Venstres forslag, der altså blev vedtaget tirsdag aften i både Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget, er ulovligt.

“Forslaget er imod de regler, der gælder om sådanne tilbud. Der kører ingen sager mod de konkrete institutioner i Boserup, og vi synes, det ser mærkeligt og forkert ud, at man (V, S og DF red.) handler ud fra en bestemt fremstilling i medierne”, siger Henrik Stougaard, der peger på, at Skolerne i Boserup i to årtier har været under såkaldt skærpet tilsyn fra Roskilde Kommune, uden at det har givet anledning til at standse visitationen af borgere til tilbuddene.

“Overreaktion”

De fem socialtilsyn i Danmark undersøger i øjeblikket, om Skolerne i Boserup såvel som en lang række andre institutioner landet over indgår i en Tvind-koncern, fordi de lejer lokaler af Tvind-fonden Fælleseje. Det mener Enhedslisten imidlertid ikke giver grund til at sætte de pågældende tilbud fra bestillingen.

“Argumentet er, at fordi Skolerne i Boserup lejer lokaler af det gamle ejendomsselskab under Tvind, så skal man forhindre børn og deres familier, der ønsker et lokalt tilbud at få en plads. Det er en overreaktion, for der er intet fagligt eller sagligt grundlag for at stoppe med at visitere til tilbuddene i Roskilde”, siger Henrik Stougaard.

V: EL freder Tvind

Hos Venstre afviser man fuldstændig påstanden om, at forslaget skulle være i strid med gældende dansk lov.

“Jeg kan slet ikke følge Enhedslistens ræsonnement. Det omtalte notat er i min optik helt ved siden af. Den her sag handler om kommunens frie ret til at vælge, hvem vi vil samarbejde med, og der er ikke noget i juraen, der pålægger os at beholde de pågældende tilbud”, siger Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, der undrer sig over Enhedslistens ageren i sagen.

“Henrik Stougaard vil frede Tvind-konstruktionen, og det vil jeg ikke være med til”, fortsætter han.

Bent Jørgensen udtrykker samtidig stor tilfredshed med, at det lykkedes at samle et flertal bag forslaget om at standse visitationen af borgere til institutioner med mulige økonomiske bånd til Tvind.

“Jeg er rigtig glad for, at vi fremadrettet stopper med at bruge de pågældende tilbud, så længe tilsynet hverken kan be- eller afkræfte en forbindelse til Tvind”, siger Venstres udvalgsformand.

Beslutningen har ingen betydning for de børn og voksne, der allerede er visiteret til tilbud med forbindelse til en Tvind-koncern. Skolerne i Boserup har tidligere afvist, at de indgår i en Tvind-koncern, men at der derimod er tale om et pædagogisk interessefællesskab.

Deltag i debatten
Del.