Eksperter: Lovgivning forhindrer ikke ”brug af hele paletten”

0

Lovgivningen er klar, men tager ikke højde for udlejere, der – som beskrevet af lejerne på Borgediget 16 – ikke skyr nogen midler i forsøget på at slippe af med deres lejere.

Der er ingen gråzoner i lejelovgivningen, og det viser sagen fra Borgediget 16 også.
Sådan lyder det fra to eksperter i lejeret, Paperboy har forelagt forløbet omkring en gruppe lejere, der føler sig truet og chikaneret af deres udlejer Frandsen Ejendomme.

”Umiddelbart er det min opfattelse, at Lejeloven er meget klar og yder lejerne en stærk beskyttelse. Men tanken bag er baseret på eksempelvis den enkelte opsigelse eller udlejers ret til at komme ind i lejligheden. Loven tager ikke højde for udlejere, der gør brug af hele paletten, som de lejere, I har talt med, skitserer”, lyder vurderingen fra professor ved juridisk Institut på Aarhus Universitet Claus Rohde, der anser situationen på Borgediget for at være et særsyn.

”De fleste udlejere ser deres lejere som kunder, og når det så er sagt, så er det vigtigt at fastslå, at hvis udlejer eksempelvis ønsker at foretage forbedringer og andet, så er det hans ret”, fastslår professoren.
På Syddansk Universitet er professor ved Juridisk Institut, Jakob Juul-Sandberg, enig i, at lovgivningen yder lejerne den tilstrækkelige beskyttelse.

”Jeg mener ikke, at man kan tale om en gråzone, eller sagt på en anden måde. Lejerne (på Borgediget 16 red.) bor der stadigvæk. Havde udlejer derimod kunnet udnytte lovgivningen til få dem til at flytte, havde lovgivningen ikke levet op til formålet. Når det er sagt, kan jeg sagtens se, at det er en træls situation at stå i, som du udlægger den”, forklarer Jakob Juul-Sandberg, der påpeger, at det forvejen er muligt at sanktionere udlejere, hvis de direkte bryder Boliglovgivningen. Eksempelvis kan udlejere blive underlagt tvangsadministration, hvis de ikke respekterer Huslejenævnets kendelser.

”Men de tilfælde, hvor lejere føler sig så generede af deres udlejer, at de giver op og flytter, er det svært at lovgive sig fra, for hvis man strammer op et sted, vil udlejer blot gøre brug af en anden lovbestemmelse”, vurderer han.

Deltag i debatten
Del.