Efter ny ulykke på Lindenborgvej: Hastigheden skal ned

0

Hastigheden på Lindenborgvej syd for Svogerslev skal sættes ned fra 70 til 60 km i timen, og det kan kun gå for langsomt,lyder opfordringen fra Svogerslev Lokalråd.

En ny rundkørsel i det farlige kryds syd for Svogerslev, hvor Lindenborgvej møder Stamvejen, skal efter planen stå færdig i 2019, men der skal gøres mere for trafiksikkerheden, og det kan kun gå for langsomt. 

Så klar er meldingen fra Svogerslev Lokalråd til politikerne i Plan- og Teknikudvalget ovenpå en ulykke i sidste uge, hvor en ung kvinde i forbindelse med en undvigemanøvre krydsede et fodgængerfelt såvel som den modsatte kørebane. 

Ingen kom noget til ved ulykken, men det faktum ændrer ikke på, at der er behov for et løft af trafiksikkerheden på strækningen, mener lokalrådets formand Tim Bang.

”Efter ulykken ved krydset Stamvejen/Lindenborgvej tirsdag morgen (den 14. juni red.), vil vi fra lokalrådets side opfordre til, at hastigheden hurtigst muligt sættes ned ned fra 70 til 60 km i timen på strækningen 250 meter før Stamvejen fra østlige side til 250 meter efter den nye udkørsel på Lindenborgvej efter Lyngageren”, lyder opfordringen.

Den potentielt livsfarlige hændelse, der har affødt reaktionen fra lokalrådsformanden, skete, da en kvindelige bilist kom kørende ad Lindenborgvej i retning mod Gevninge og i den forbindelse skulle passere krydset ved Stamvejen. En anden bilist, der kom kørende ad netop Stamvejen og skulle dreje til højre i krydset, formåede af ukendte årsager ikke at holde sig i svingbanen og tvang derfor kvinden til at foretage en voldsom undvigemanøvre til venstre, der betød, at hendes bil blev sendt tværs over Lindeborgvej, direkte gennem fodgænger- og cykelfeltet i midterrabatten og videre henover modsatte kørebane for til sidst at ende i rabatten.  

Brug for handling nu
En situation, der ifølge Tim Bang lige så godt kunne være sket ved Lyngageren – få hundrede meter længere mod vest – hvor mange skolebørn og brugere af Lynghøjsøerne dagligt krydser Lindenborgvej. Hvordan trafiksikkerheden skal højnes her, forventes politikerne at tage stilling til i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Uagtet at der i forvejen er flere trafiksikkerhedsmæssige tiltag på vej på Lindenborgvej, mener formanden for Svogerslev Lokalråd dog, at politikerne allerede nu bør påvirke bilisternes adfærdsmønster via en hastighedsnedsættelse og således tage brodden af to farlige kryds med et smæk.

 ”Lige nu appellerer Lindenborgvej nærmest til, at der skal køres stærkt, men hvis hastigheden sættes ned til max 60 km i timen, vil det allerede give et klip  i kørekortet, hvis man kører 79 km i timen. Det mener vi vil komme alle trafikanter til gode, og derfor bør politikerne handle nu”, lyder det fra Svogerslev Lokalråds formand.

Udvalgsformand: Afventer oplæg fra forvaltningen
Formanden for Plan- og Teknikudvalget i Roskilde Kommune medgiver, at strækningen syd for Svogerslev er problematisk, og henviser samtidig til forvaltningens igangværende arbejde med at afsøge mulighederne for en bedring af forholdene, der skal danne grundlag for en politisk beslutning efter skolernes sommerferie.

”Til august vil vi fra udvalgets side fremlægge en sag om sikker krydsning ved Lyngageren. Hastighed og mulighederne for fartbegrænsning indgår i det  arbejde”, forklarer Tomas Breddam (S), der på nuværende tidspunkt afviser at tage stilling til det konkrete forslag om en hastighedssænkning fra 70 til 60 kilometer i timen.

”Jeg bliver også bekymret i forbindelse med ulykken på Lindenborgvej og er fuld af forståelse over, at der opstår et lokalt ønske om handling. Eftersom arbejdet med at finde løsninger på trafiksituationen på Lindenborgvej er i fuld gang ønsker jeg ikke at lægge mig fast på en bestemt model”, lyder det fra udvalgsformanden.

Deltag i debatten
Del.