Damage Control

0

Bent Jørgensen (V) og Tina Boel (SF) har ikke meget godt at sige om den vedtagne sygehusplan. Men de tror stadig på, at skaderne kan begrænses.

“Det er en elendig sygehusplan, og vi må leve med konsekvenserne på den bedst mulige måde”, siger Bent Jørgensen (V), som sammen med Tina Boel (SF) har en række krav til aktiviteterne på det, der i tidens DJØF-sprog går under navnet Universitetshospital Sjælland, Roskilde.

Skadet skadestue

Som bekendt forsvinder en lang række funktioner fra 2022 til det kommende supersygehus i Køge, samt til de tre øvrige akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Tilbage i Roskilde vil bestå et såkaldt specialsygehus, der kun modtager ambulante patienter. Der vil fortsat være en åben skadestue, der dog ikke har lægebemanding døgnet rundt, og den egentlige akutmodtagelse vil fremover foregå i Slagelse, Køge, Holbæk og Nykøbing Falster.

Kører langt

Allerede i dag køres 4.500 patienter årligt til Holbæk for at blive undersøgt eller indlagt.

“Fremrykningen af sygehusplanen i 2016 fik store konsekvenser for Roskilde, og det betyder blandt andet at disse primært ældre patienter har skullet køre til Holbæk fra januar 2017 – med manglende kapacitet og nedslidning af personalet på Holbæk Sygehus til følge”, siger Tina Boel.

Nemt skal være nært

De to politikere erkender, at sygehusplanen ligger fast – men også at det stadig er værd at kæmpe for flest mulige aktiviteter tilbage til Roskilde igen. Disse lokale forbedringer i forhold til den nuværende plan gælder ikke mindst fuld lægedækning på skadestuen, velfungerende infrastruktur til Køge, og en begrænsning af den uhensigtsmæssige kørsel af patienter fra Roskilde til Holbæk.

“Det er vigtigt, at man sikrer, at vores lokale sygehus kommer i spil. Ældre bliver i stigende grad kørt langt væk i regionen, men filosofien må være, at det nemme skal behandles nært, mens man så må køre efter mere specialiserede behandlinger”, siger Bent Jørgensen.

Kø mod Køge

I en nær fremtid hvor tusindvis af patienter, og i mange tilfælde deres pårørende, årligt skal bevæge sig fra Roskilde til Køge, vil der i sagens natur også opstå et øget pres på infrastrukturen. “Det stiller krav til både veje, bus- og togforbindelser. Det er ikke alle, der har en bil”, siger Tina Boel.

Enighed gør stærk

Efter nytår tiltræder det nye regionsråd, og derfor mener Bent Jørgensen, at tiden er inde til, at Byrådet stiller krav til det fremtidige samarbejde på sygehusområdet.

“Det er vigtigt med et enigt og samlet byråd for at fremtidssikre den samme gode sygehusdækning, som vi har nu”, siger han.

Deltag i debatten
Del.