Byrådet samler inspiration til ny boligpolitik

0

Det blev i forbindelse med budgetforliget i efteråret politisk besluttet, at Roskilde Kommune skulle have en boligpolitik i balance – og allerede på årets første byrådsseminar i februar var boligpolitikken på dagsordenen, og her var byrådet særligt optaget af initiativer i store bebyggelser som fx Rønnebærparken og Æblehaven, hvor mange er uden arbejde og socialt udsatte med beskedne indtægter.

Derfor startede byrådets andet seminar med en rundtur i to af landets store udsatte boligområder – Gyldenrisparken på Amager og Tingbjerg ved Husum, hvor byrådet fik et indblik i de igangværende udviklingsprojekter. Arbejdet med boligpolitikken, boligudbygningsplan og udvikling af de eksisterende boligområder foregår i tæt samarbejde med vigtige aktører i kommunen, herunder naturligvis især Boligselskabet Sjælland.

”Jeg tror, at jeg taler på vegne af hele byrådet, når jeg siger, at vi i dag for alvor har taget hul på arbejdet med at sikre en boligpolitik i social balance. Vi har fået en masse input, som vi kan bruge i det videre arbejde”, siger borgmester Joy Mogensen.

Deltag i debatten
Del.