Budgetpartier giver Folkeskolen med den ene hånd, men tager med den anden

0

I august måned lovede de fem partier bag næste års budget at ”styrke Folkeskolen” med tre millioner kroner, men nu viser det sig, at specialundervisningen og dermed hjørnestenen i inklusionsindsatsen samtidig står til at miste et tilsvarende beløb på grund af manglende prisfremskrivninger.

De fem partier bag næste års budget har reelt givet folkeskolen tre millioner med den ene hånd, men samtidig taget tre millioner med den anden på grund af manglende prisfremskrivninger, og dermed står folkeskolernes evne til at inkludere og hjælpe Roskildes svageste elever til en markant svækkelse til næste år.

Det opsigtsvækkende faktum, som Paperboy har fået indsigt i via et svar fra forvaltningen til byrådsmedlem Jette Tjørnelund (V), skyldes, at specialundervisningen er blevet kategoriseret som varer og tjenesteydelser på linje med skolebøger og tavlekridt, hvilket i praksis betyder, at politikerne ikke har taget højde for lønudviklingen, til trods for at cirka 85 procent af de godt 200 millioner kroner, der årligt bruges på specialundervisning, ifølge forvaltningen, går til netop lønninger.

”Hvis ikke vi finder en løsning, vil det helt sikkert ramme børn, der i forvejen har det svært. Samtidig skal man huske på, at manglende specialtilbud også rammer sidemanden, der må leve med larm og hovedpine, og ikke mindst lærerne der får sværere ved at gennemføre undervisningen”, advarer Peter Hansen, formand for Roskilde Lærerforening.

Skjult besparelse har allerede ramt
Den udlægning bakkes op af forvaltningen, der i et skriftligt svar til Venstres medlem af Skole- og Børneudvalget Jette Tjørnelund (V) skriver at, ”konsekvensen af manglende prisfremskrivning betyder et lavere budget til køb af specialundervisning”.

Forvaltningen oplyser desuden, at selvsamme område i år er underlagt en tilsvarende besparelse på 2,6 millioner kroner på grund af manglende prisfremskrivninger, og det er en kendsgerning, der vækker overraskelse i Roskilde Lærerforening, da Paperboy retter henvendelse for at få en kommentar til sagen. De nye oplysninger får imidlertid hurtigt brikkerne til at falde på plads hos organisationens formand.

”Over halvdelen af Roskildes folkeskoler, har i løbet af i år meldt tilbage, at de er i knæ, når det handler om inklusionsopgaven. De er hårdt ramt på grund af de manglende penge”, forklarer formanden for Roskilde Lærerforening.

S: Vi undersøger effekterne
Joy Mogensen (S) siger til Paperboy, at partierne bag budgetforliget S, V, SF, K og R først blev gjort opmærksomme på problematikken omkring kategoriseringen af specialundervisningen som en vare i forbindelse med den netop afsluttede høringsproces i budgetforligets kølvand.

Derfor indgik partierne i sidste uge en såkaldt tillægsaftale, der sætter forvaltningen i gang med at vurdere, hvordan besparelser på grund af undladte prisfremskrivninger kan fordeles – en problematik der, ifølge Mogensen, også ser ud til at kunne påvirke ældreområdet og beskæftigelsesindsatsen til næste år.

”Hvis effekterne af de manglende prisfremskrivninger rammer skævt, må vi finde en anden måde at udmønte dem på”, lyder det fra borgmesteren, der kun nødtvunget indrømmer, at budgetforliget på nuværende tidspunkt betyder økonomisk status quo for Roskildes folkeskoler.

”Jeg synes, det er en forkert måde at stille det op på. Folkeskolen er et af de eneste områder, der ikke har været udsat for besparelser, vi har tværtimod tilført tre millioner kroner. Samtidig har de manglende prisfremskrivninger konsekvenser for flere andre områder, så din udlægning er det samme som at se bort fra den generelle økonomiske situation, som kommunen står i”, forklarer borgmesteren.

V: Ikke falsk varebetegnelse
Venstres Bent Jørgensen har tilsvarende svært ved at se, at folkeskolen reelt ikke står til en økonomisk indsprøjtning i 2018, hvis ikke politikerne er i stand til at finde flere penge til specialundervisningen.

”Vi har øremærket midler til udvalgte områder, der ellers ikke var blevet prioriterede, og derfor synes jeg heller ikke, at det er falsk varebetegnelse”, lyder det fra viceborgmesteren med henvisning til, at merbevillingen på de tre millioner kroner i budgetforliget skal gå til at styrke folkeskolernes samarbejde med det omkringliggende samfund.

Roskilde Lærerforening er modsat ikke i tvivl om, at der ikke længere kan tales om et løft af folkeskolen til næste år.

”Nej det kan man ikke. Det har både vi og politikerne gået og troet, men efter de nye oplysninger er kommet frem, står det klart, at det i bedste fald bliver status quo, eftersom de tilførte tre millioner kroner også betyder, at lærerne skal håndtere nye opgaver og krav, som vi reelt ikke kender de ressourcemæssige konsekvenser af”, forklarer Peter Hansen.

Da budgetpartierne tilbage i august måned fremlagde budgetforliget var SF’s Birgit Pedersen hurtig til at fremhæve det økonomiske løft af Folkeskolen. I dag kalder det afgående byrådsmedlem det ”ærgerligt”, at specialundervisningen rent teknisk er blevet kategoriseret som varer og tjenesteydelser.

”Hverken i år eller sidste år, er der nogle, der har råbt vagt i gevær, så jeg tror, det er kommet bag på os alle sammen. Det er dumt at vedtage noget politisk, som man ikke ved noget om, så jeg håber, det nye byråd kan afværge situationen til januar”, siger SF’eren, der blankt erkender, at det ville være en gratis omgang at appellere til, at området friholdes, eftersom hun ikke genopstiller til kommunalvalget i november måned.

Nye forhandlinger til januar
Hos Roskilde Lærerforening bebrejder man ikke partierne bag budgetforliget for den tilsyneladende utilsigtede besparelse på specialundervisningen, men opfordrer i stedet politikerne til at frede området til januar.

”Indtil nu, har der ikke været tale om politisk sjusk, for de manglende penge har hidtil været uigennemskuelige for alle, men det vil være politisk sjusk, hvis partierne ikke tager ansvaret på sig, nu hvor de har fået kendskab til, hvordan tingene forholder sig”, lyder det fra Peter Hansen.

Hverken Venstre eller Socialdemokratiet vil på forhånd udstede garantier, men siger, at man vil afvente forvaltningens oplæg til januar måneds forhandlinger.

”Det er vigtigt for mig, at vi sikrer, at skolerne kan løse inklusionsopgaven, men jeg vil ikke gå ind i ufinansierede løfter lige op til et valg. Vi er nødt til først at have belyst, hvordan de manglende prisfremskrivninger påvirker de enkelte områder”, siger Joy Mogensen.

Deltag i debatten
Del.