Borgerne kommer sig bedre med hjælp-til-selvhjælp

0

Med et mål om at borgere kommer sig hurtigere og bedre, bliver kommunens tilbud nu omlagt, så de i højere grad matcher stigende krav på plejeområdet.

Der er tryk på vores sundhedsvæsen. Flere danskere bliver kronisk syge og samtidig får vi flere og nye behandlingsmuligheder. Der er også tryk på det nære sundhedsvæsen, altså den del der er helt tæt på borgeren. Flere og flere opgaver lægges ud til kommunerne:

“Vi får ikke kun nye, men også mere komplekse opgaver indenfor genoptræning, syge- og sundhedspleje. Derfor skal vi hele tiden sikre os, at vi tilrettelægger vores tilbud på den bedste måde. Målet med den kommende reorganisering er, at borgerne skal komme sig bedre og hurtigere efter et sygdomsforløb”, forklarer formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov,

Hjemmetræning virker

Når borgerne kommer hjem fra hospitalet har mange stadig brug for behandling og pleje. Nogle borgere har også brug for et rehabiliteringsophold for at komme på benene igen:

“Når vi ser på vores rehabiliteringspladser oplever borgerne genindlæggelser, der måske kunne være undgået, men også ophold der varer lang tid. Det skal vi have gjort noget ved, så borgerne hurtigere kommer på benene igen”, siger Morten Gjerskov.

Noget af det, der har bedst effekt, når borgerne skal på benene igen er “hjælp til selvhjælp” i borgerens eget hjem. Her får borgeren hjemmetræning, så hr. eller fru Jensen igen helt eller delvist kan klare daglige gøremål selv. Det kan fx være at kunne tage et bad eller selv tage tøj på. Det skal understøttes af kommunens akutteam, som hjælper borgerne med akut sygepleje hjemme. Akutteamet bliver en vigtig del af arbejdet med at reducere antallet af (gen)indlæggelser.

Deltag i debatten
Del.