Bierne tager et stik hjem

0

Et nyt forbud i EU mod sprøjtemidlet neonikotinoider vækker et spinkelt håb for vores bier. Men fødegrundlaget for landets over 280 biarter er fortsat på retur.

“Bierne bliver presset af pesticider og landbrugsdrift med store monokulturer, hvor alt hvad der hedder læbælter og grøftekanter bliver fjernet. Det gør jo, at fødegrundlaget bliver reduceret. Landskabet er blevet ensformigt, og det er i praksis som en grøn ørken for bierne”, siger tidligere formand for Danmarks Biavlerforening Knud Graaskov, der sammen med to interessefæller er mødt ind i klubhuset for medlemmerne af Roskilde Biavlerforening på Ringstedvej.

Massiv tilbagegang

Den stadigt mere ensartede natur og udbredte brug af den nu forbudte nervegift neonikotinoider i det konventionelle danske landbrug har bidraget til en tilbagegang på 73 procent blandt de over 280 biarter i Danmark inden for de sidste 30 år. Derfor var det velkomment blandt biavlere og andre forkæmpere for en varieret natur, da der blev vedtaget et forbud mod sprøjtemidlet i EU sidst i april. Kun Danmark, Tjekkiet og Rumænien stemte imod forbuddet.

Magtfuldt landbrug

Så selv om Danmark således cementerede sin plads langt fra den snart glemte grønne førerposition, burde det i det mindste være godt nyt for bierne. Alligevel synes det kun at vække forbeholden begejstring blandt de tre fremmødte biavlere i landets næststørste biavlerforening, der tæller omkring 300 medlemmer.

“Vi håber, at giften bliver en saga blot, og flertallet af de europæiske landmænd klarer sig glimrende uden. Men det er jo nemmere at bruge et sprøjtemiddel, og det er det, det handler om.

Det er et stort paradoks, at der er en modsætning mellem biavlere og landbruget. Anvendelsen af giften sker på bekostning af insektlivet og bierne, som både sikrer frøavl og frugtavl. Så landbruget saver sin egen gren over, når bierne forsvinder”, fortsætter Knud Graaskov, som frygter at ministeren vil give dispensation for brugen af sprøjtemidlet, da landbrugets interesseorganisation er en magtfuld lobbyorganisation.

Udover honningproduktion står de over 280 biarter for bestøvning af bærbuske, frugttræer og vilde blomster.

“Landbrug og Fødevarer er lige så magtfulde i EU som riffellobbyen er i USA. De har oceaner af ressourcer”, siger næstformand i Roskilde Biavlerforening Eilif Larsen.

Bier kan ikke finde hjem

Den nicotinbaserede nervegift påvirker både biernes immunforsvar og orienteringsevne, og det har derfor ført til, at hele bifamilier på tusindvis af individer pludselig bare forsvinder – til stor ulykke for både bierne og biavleren. Det kender biinspektør Per Kristiansen, som tidligere levede af biavl, lidt til.

“Du kan ikke leve af honningen alene. Men du kan supplere med bestøvningsopgaver for landmænd, dronningeavl og produktion af bifamilier. Der er måske et par håndfulde, der lever af det på landsplan i dag. Men det er risikabelt, for dine bier kan forsvinde lige pludselig, og så ramler det hele”, siger han.

Fakta:

Der findes omkring 280 biarter i Danmark

Der kan bo op til 80.000 individer i et almindeligt bistade

Der anslås at være omkring 7000 biavlere i Danmark

Deltag i debatten
Del.