Betalingsparkering i bymidten på forhandlingsbordet

0

Et forslag fra Enhedslisten om at indføre betalingsparkering i Roskilde centrum modtages med forsigtig velvilje hos Socialdemokratiet. Roskilde Handel forholder sig skeptisk til idéen, som foreningen frygter vil mindske omsætningen i byens butikker.

Det skal være lettere at finde en parkeringsplads i selv de travleste handelstimer på eksempelvis Schmeltz Plads og Stændertorvet, alt i mens fremtidige kommunale investeringer i nye p-pladser kan begrænses. 

Sådan lyder ræsonnementet bag et nyt forslag fra Enhedslisten om betalingsparkering i Roskilde centrum, som partiet fremlægger i forbindelse med denne uges budgetforhandlinger.

”Vi ønsker en mere hensigtsmæssig parkeringsadfærd, hvor vi i højere grad får dem, der parkerer i bymidten på grund af bekvemmelighed, til at søge ud, hvor det forsat vil være gratis. På den måde skaber vi større cirkulation og giver flere folk adgang til bymidten”, lyder det fra Henrik Stougaard (EL), næstformand i Økonomiudvalget, der forestiller sig en parkeringstakst på 10-20 kroner pr. time.

EL: Mindsker behovet

Byrådsmedlemmet anerkender, at ny lovgivning på området betyder, at hovedparten af et eventuelt provenu fra kommunal betalingszone tilfalder staten. 

Men ved at regulere folks parkeringsvaner – eksempelvis så flere ansatte i byens forretninger får incitament til at stille bilen uden for bymidten – vil en del af de fremtidige udgifter til etablering af nye parkeringspladser til gengæld bortfalde, lyder argumentet.

”Vi ved fra andre kommuner, hvor der er indført betalingsparkering, at ordningen mindsker behovet for p-pladser, i de områder, hvor der ellers var pres på før”, forklarer Henrik Stougaard.

Forslaget modtages positivt hos Socialdemokratiet, der trods tidligere tiders modstand mod betalingsparkering, nu erklærer sig parat til at sætte forvaltningen til at afveje fordele og ulemper ved ordningen. 

S: Afdæk faldgruber
Dermed tegner der sig for første gang et flertal i Roskilde Byråd for at afsøge mulighederne for en gennemgribende ændring af parkeringsforholdene i bymidten.

”Vi skal have undersøgt faldgruberne, men vi ser perspektiver i at begrænse muligheden for gå ud og sætte parkeringsskiven igen efter to timer, mens vi til gengæld giver flere handlende og cafégæster et tilbud om, at de mod betaling kan slippe for at skulle ud og flytte bilen”, siger Daniel Prehn (S), der dog allerede nu betinger sig af en såkaldt RO’s Torv-model, hvor de første to timers parkering er gratis.

Handlen advarer
I Roskilde Handel får Enhedslistens forslag til gengæld en kølig modtagelse hos bestyrelsesformand Torben Stevold, der advarer byrådet mod at indføre et betalingssystem uden først at have undersøgt holdningen hos de handlende. 

I denne uge vil Stevold derfor bede Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering om en bevilling til at udforske konsekvenserne ved betalingsparkering i bymidten.

”Det vil være det samme som at spille hasard med detailhandlens liv, hvis vi ikke undersøger, hvad kunderne siger til betalingsparkering. I Køge har de oplevet en tilbagegang i omsætningen på otte procent, efter kommunen har indført et betalingssystem – vel at mærke uden detailhandlen blev taget med på råd”, lyder påmindelsen. 

Henrik Stougaard erklærer sig enig i, at implementeringen af betalingspar- kering i Køge ikke har været optimal, men siger samtidig, at der også er eksempler på det modsatte. 

”Jeg har indtryk af, at man i blandt andet Hillerød har formået at gøre bymidten mere attraktiv ved at indføre betalingsparkering. For det er attraktivt, når man som handlende kan finde en parkeringsplads forholdsvis nemt og hurtigt”, fastslår byrådsmedlemmet. 

Torben Stevold siger til Paperboy, at han anerkender brugerbetaling som en del af løsningen på parkeringsudfordringerne i Roskilde. Det betyder dog langt fra, at Roskilde Kommune i de kommende år kan fritage sig selv for nye investeringer på området, lyder det. 

”Det er på ingen måde relistisk. Hvis ikke vi får flere p-pladser, så sander byen til. Netop nu står vi foran flere byfornyelsesprojekter, og derfor er vi nødt til at få skabt mere p-kapacitet”, forklarer han.

Deltag i debatten
Del.