Afgørelsens time for vikingeskibene

0

Vikingeskibenes skæbne ligger i kulturminister Mette Bocks hænder. Hun har nu modtaget en veldokumenteret opfordring til at affrede museet, så dets uvurderlige indhold kan reddes for eftertiden.

Bestyrelsesformand Joy Mogensen og museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen sendte mandag den 15. januar en 12 sider lang klage til kulturminister Mette Bock (LA). Ministeren er sidste ankeinstans, efter at Slots- og Kulturstyrelsen afviste en affredning af det hastigt smuldrende betonbyggeri fra 1967, der danner ramme om de fem verdensberømte vikingeskibe.

Museet bør hæves

I klagen fremhæver afsenderne både Nationalmuseets krav om at hæve museets niveau mindst 1,2 meter for at forebygge skade på skibene. Samtidig henviser de til en rapport fra Rambøll, der konkluderer, at fundamentet af såkaldt asfaltpap har overskredet sin udløbsdato, og at det ikke er bæredygtigt at renovere museet på det bestående fundament, som oven i købet er skredet adskillige centimeter. Det gennemhullede fundament betyder, at museets kælder jævnligt står under vand, og vinduerne i museet er så utætte, at der ikke kan sikres det nødvendige stabile indeklima med henblik på at bevare skibene bedst muligt.

Bygning en trussel

Hertil kommer de tilbagevendende, og tiltagende, stormfloder, der blot forværrer situationen yderligere. Kort sagt udgør bygningen i sig selv en sikkerhedsrisiko for de fredede vikingeskibe, og på den baggrund forekommer det absurd, at bygningen ikke kan affredes.

“Vi har sat bjælker op for andet år i træk for at stabilisere vinduerne i museet. Men når det regner på vinduerne, bliver bjælkerne våde indenfor. Og det er en udvikling vi har set bare fra sidste år”, siger Joy Mogensen.

Ny bygning planlagt

Ingeniører vurderer, at skibene kan opbevares maksimalt 6-8 år i den nuværende bygning. Imidlertid går nedbrydningen hurtigere og hurtigere, og det skal derfor gå stærkt med at finde et alternativt opholdssted for de fredede vikingeskibe. Planen er en midlertidig bygning i forlængelse af museets kontorbygning.

Den 50 år gamle betonbygning er under hastig nedbrydning, og vikingeskibene kan ende med at blive flyttet til et midlertidigt opholdssted. Foto: Vikingeskibsmuseet.

“Der er en direkte konsekvens af ikke at affrede bygningen. Så som bestyrelse rejser vi det flag, at vi flytter skibene, når der ikke er andre udveje. Men jeg håber, at vi først flytter skibene, når vi har en plan for, hvornår de kommer tilbage igen”, fortsætter bestyrelsesformanden, der sætter sin lid til kulturministeren.

“Jeg håber virkelig, at ministeren vil bringe sund fornuft ind i det her. Som politiker skal hun tilgodese samfundshensynet, og vi har virkelig brug for en helhedsbetragtning”, siger Joy Mogensen, der også har udbedt sig et møde med ministeren.

Deltag i debatten
Del.