Afbrændingsforbud i Roskilde

0

Østsjællands Beredskab udsteder afbrændingsforbud i otte kommuner – herunder Roskilde.

Med baggrund i længere tids tørke udstedes i kommunerne Vallensbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Greve, Solrød, Roskilde, Køge og Stevns afbrændingsforbud, meddeler Østsjællands Beredskab i en pressemeddelelse.

Beredskabets primære bekymring er brandspredning via flyveild i forbindelse med brug af åben ild, lyder det. Det oplyses samtidig at tørkeindekset nu er over ni på landsplan.

Det nedlagte forbud dækker følgende:

Afbrænding af:

 • Haveaffald (se evt. særregler for den pågældende kommunes), ex, miljøafdelingen.
 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 • affald fra skovbrug,
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
 • bål, bålfade og Sankt Hans bål.
 • Fyrværkeri (udstedte tilladelser til fyrværkeri tilbagekaldes)

Brug af apparater og lignende i det fri, herunder:

 • grill (Brug af grill tillades på fast ubrændbart underlag)
 • ildsteder,
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, (undtaget er virksomheder der udfører arbejde efter retningslinerne for varmt arbejde, og med udvisning af særlig agtpågivenhed ved arbejdets udførelse).

Opmærksomheden henledes på forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.
Deltag i debatten
Del.