35 procent flere gik i alkoholbehandling sidste år: Nu skal kommunalt tilbud spare en halv million

0

Den kommunale alkoholbehandling skal i år skal udmønte en besparelse, samtidig med at antallet af borgere i behandling er steget eksplosivt.

Som det for nylig fremgik af nærværende avis, er årets første måned traditionelt set ikke ensbetydende med, at flere roskildensere søger hjælp til at bryde med et alkoholmisbrug hos Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS).

Men som Paperboy nu kan afsløre, havde det kommunale misbrugscenter imidlertid særdeles travlt i behandlerrummene sidste år, hvor antallet af personer i alkoholbehandling steg eksplosivt. På den sidste dag i det sidste kvartal af 2017 var 149 personer således indskrevet i behandling for et overforbrug af øl, vin og spiritus, sammenlignet med 110 året før, hvilket svarer til en stigning på 35 procent. Den øgede efterspørgsel på alkoholbehandling falder sammen med, at CAS i år står foran at skulle udmønte en besparelse på en halv million kroner. Det blev konsekvensen af det seneste budgetforlig, som S, V, SF, K og R gav hinanden håndslag på sidste efterår.

“Det vi kigger på lige nu er, om vi skal sammenlægge gruppeforløb for at tage højde for de færre midler. Vi står ikke i en situation, hvor vi råber bål og brand – vi arbejder på at finde en ny og lige så effektiv model”, fortæller CAS’ centerleder Tina Dalby.

To ubesatte stillinger

Misbrugscentrets øverste chef understreger samtidig, at man også fremover vil møde en professionel og effektiv behandling i CAS. Samtidig er beskeden dog, at der ikke er råd til at bringe antallet af ansatte op på sidste års niveau.

“I øjeblikket har vi to stillinger, som vi ikke har besat, så forventningen er, at vi også i 2028 får travlt”, lyder vurderingen fra centerlederen, der forklarer sidste års stigning med den nationale kampagne Respekt, der havde til formål at lokke flere alkoholmisbrugere ud af busken, samtidig med at CAS selv har øget tilgængeligheden. Blandt andet med en ugentlig åben rådgivning.

“Vi er blevet mere synlige, og det har blandt andet fået flere alment praktiserende læger til at henvise til os”, lyder det.

De mange nye henvendelser i kombination med den politiske nedprioritering af misbrugsområdet, får imidlertid ikke Tina Dalby til at gå ud og bede det nyindsatte Roskilde Byråd om en økonomisk håndsrækning.

“Nej, men vi glæder os til at høre, hvilke visioner det nye byråd har på misbrugsområdet”, lyder det diplomatisk fra centerlederen.

Udvalgsformand følger udviklingen

I Beskæftigelses- og Socialudvalget er meldingen, at man er villig til at se på, om der er behov for at opprioritere den kommunale misbrugsindsats, såfremt besparelsen viser sig at have negative konsekvenser.

“Da vi traf beslutningen i september (2017 red.) havde vi ikke de nye tal. Dengang var det en faglig diskussion om at omlægge indsatsen fra individuel behandling til i højere grad at fokusere på gruppebehandling. Hvis det ikke viser sig at holde, må vi se på området igen, for det er både i den enkelte og samfundets interesse, at så mange som muligt bliver hjulpet ud af deres misbrug”, siger Bent Jørgensen (V), formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, der erklærer sig parat til at tage et møde med CAS’ ledelse, så man i fællesskab kan se på den kommunale misbrugsbehandling.

“I sidste byrådsperiode var udvalget nede og besøge centret, så hun (Tina Dalby red.) skal være meget velkommen til at invitere os igen”, siger Bent Jørgensen.

Deltag i debatten
Del.