Roskilde fik Spil Dansk-hæder

0

Roskilde Kommune var bogstavelig talt toneangivende, når det gjaldt om at præsentere musik på en helt unik måde i Spil Dansk Ugen 2017. Roskilde hædres derfor som Årets Spil Dansk Kommune 2017.

26 kommuner ydede sidste år en kæmpe indsats for at fejre Spil Dansk, som er musiklivets årlige festuge. Kommunerne var officielt med som Spil Dansk Kommuner i 2017, og den lokale entusiasme er fuldstændig afgørende for, at Spil Dansk kan kalde sig Danmarks største musikbegivenhed.

Særlig indsats
”Uden lokal opbakning var der ingen Spil Dansk Uge,” opsummerer Jørgen Thorup, som er bestyrelsesformand i Spil Dansk:

”Vi tænder op under en masse ildsjæle rundt omkring i landet. De har æren for at der bliver skabt spændende lokale arrangementer. Vores decentrale strategi er forklaringen på Spil Dansk Ugens vokseværk og folkelige gennemslagskraft. Derfor er det naturligt, at vi hvert år hylder én kommune, der har gjort en helt særlig lokal indsats for at få musikken ud. I 2017 var det Roskilde Kommune,” fortæller Jørgen Thorup fra Spil Dansk.

Han begrunder valget med, at Roskildes styregruppe har kombineret fantasi med topprofessionel planlægning og afvikling. Jørgen Thorup fremhæver følgende punkter:

Samler musiklivet
* Roskilde Kommune har forenet det lokale musikliv i forbindelse med Spil Dansk Ugen. Men også før og efter ugen.

* Spil Dansk er brugt til at bygge bro mellem amatører og professionelle – og mellem arrangører og institutioner.

* Roskilde har indtænkt Spil Dansk Ugen i strategien omkring ”Alle Tiders Musikby”. Musikby-tiltaget blev endda lanceret i forbindelse med Spil Dansk-åbningen.

* Kommunen har investeret i musikkultur og i Spil Dansk-fejring. Med støttepuljer og med ansættelse af projektledere. En professionalisering, som er med til at brande Roskilde yderligere som en førende musikby.

* Roskilde har været Spil Dansk Kommune 2013-17, og kvalitetsniveauet er stadig opadgående.

* PR- og markedsførings-indsatsen har været forbilledlig.

* Roskilde-arrangementerne ved Spil Dansk viste mangfoldighed og stor spredning med hensyn til alder, institutioner, genrer og borger-grupperinger.

Kulturbyen Roskilde
Hæderen mødes med stor begejstring af formand for Musikbyudvalget i Roskilde, borgmester Joy Mogensen, som siger:

”I Roskilde har vi i mange år arbejdet på at være førende på musikken. Som Musikby lægger vi stor vægt på, at alle kommer til at opleve glæden ved musikken – så mange som muligt skal være med. Det glæder mig derfor særlig meget, at Roskilde Kommune modtager prisen, bl.a. fordi vi bygger bro mellem amatører og professionelle og har mange forskellige Spil Dansk-arrangementer i stedet for ét stort. På den måde har vi mulighed for at engagere mange flere i musikken”, siger hun.

Bygger bro
Projektledelsen har de sidste to år været i hænderne på Jacob Heide Madsen, leder af sangkraftcenter Roskilde Synger. For ham er opgaven en sand fornøjelse:

”Der kan afprøves nye ting, og der kan bygges bro mellem aktører, som normalt ikke ville samarbejde. Vi kan bringe musik ud til steder, hvor man normalt ikke ville møde den. Der kan satses på bredden, og der kan satses på det mere nicheorienterede. Alt dette styrker og gavner kommunen og dens borgere samlet set”, siger han.

Med Spil Dansk-prisen følger et beløb på 10.000 kr., som blev uddelt tirsdag den 6. marts. Det foregik ved et festligt arrangement på rådhuset i Roskilde i forbindelse med et møde i Musikbyudvalget. Roskilde Garden fik smilene frem og mindede om, hvad det hele handler om. Og formand for Spil Dansk, Jørgen Thorup, holdt en kort tale og overrakte derefter prisen til Joy Mogensen, borgmester i Roskilde.

Deltag i debatten
Del.