Fremtidens forskere går på Roskilde Gymnasium

0

Roskilde Gymnasium har i det kommende skoleår valgt at sætte ekstra fokus på talentudvikling ved at sende 10 talentfulde elever på camp-forløb for særlige talenter hos det nationale videncenter Science Talenter i Sorø.

Gymnasiets talentindsats handler om at gøre noget ekstra for de elever, som har evner, lyst og vilje til at udvikle og udnytte deres potentiale inden for naturvidenskab. Det er hos de unge talenter, at svarene på fremtidens naturvidenskabelige udfordringer, som eksempelvis videreudviklingen af penicillin og bæredygtige energiformer, skal findes – og det vil Roskilde Gymnasium gerne være med til at understøtte.

”Jeg synes, at det har været spændende at deltage i camp-forløb hos Science Talenter i Sorø. Jeg har hørt mange foredrag med forskellige forskere og fordybet mig en hel dag i laboratoriet. Efter at jeg har været på camps hos Science Talenter, fik jeg lyst til at lære endnu mere fysik og kemi. Jeg har derfor valgt at hæve begge fag til A-niveau i næste skoleår, så jeg i alt får 5 A-niveaufag”, fortæller Annika Weisberg Eenholt, der går i 2. g på Roskilde Gymnasium, og som både har deltaget i et fysik- og matematikforløb hos Science Talenter i Sorø og en camp i kemi.

Vejen til science-karrieren udvikles
På Science Talenters camp-forløb får unge talenter fra hele landet mulighed for at arbejde med udfordrende og eksperimentelle forløb med tid til fordybelse. Talenterne arbejder med eksempelvis rumteknologi, klima eller kemi i samarbejde med virksomheder og universiteter. Hos Science Talenter får deltagerne udvidet deres horisont inden for science og får sat denne viden i relation til de mange muligheder, der er for uddannelse og karriere.

“Der er talentfulde elever overalt i Danmark, og det er vigtigt, at de bliver inspireret og stimuleret til at udfolde deres talent inden for naturvidenskab. Og så er vigtigt, at de unge talenter møder andre unge, som er vilde med naturvidenskab, og som synes det er sjovt at fordybe sig i fx cellebiologi, eller at exoplaneter er det fedeste – mange får venskaber for livet”, siger Nynne Afzelius, talentchef hos Science Talenter i Astra.

 

Fakta: Science talenter
Science Talenter er et nationalt videncenter i Sorø og en del af Astra – Astra arbejder for at styrke børn og unges naturfaglige almendannelse – og for, at flere unge inspireres til at vælge en uddannelse og karriere inden for naturvidenskab og teknologi. Science Talenter sætter dagsordenen for talentindsatsen i Danmark.

Science Talenter har siden 2009 arrangeret science-camps for børn og unge med interesse og talent for naturvidenskab. 3.000 elever deltager årligt i Science Talenters 300 science-camps og -forløb for grundskole- og gymnasieelever. Science Talenter har et netværk bestående af 70 grundskoler og 60 gymnasier. Netværkets medlemmer sender elever på camps, og lærere og ledere kommer på kurser og konferencer hos Science Talenter. Samtidig er centret med til at støtte op om og kvalitetssikre en lang række lokale talentinitiativer hos skoler og gymnasier.

Deltag i debatten
Del.