Forsøg med talentklasser i musik fører til lovændring

0

Nyt lovforslag, der åbner for at oprette musiske talentklasser i folkeskolen, bygger på erfaringer fra Østervangsskolen i Roskilde Kommune og seks andre danske skoler.

Roskilde Kommune har et særligt tilbud til musiske talenter i folkeskolen. Siden 2016 har de, efter en bestået optagelsesprøve, kunnet udfolde deres musikalske evner i en særlig talentklasse på Østervangsskolen. Talentklasserne har været et forsøg, godkendt af Undervisningsministeriet. Men på baggrund af de gode erfaringer har ministeriet nu sendt en ændring af folkeskoleloven i høring, som åbner for, at alle kommuner kan oprette talentklasser.  Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i oktober 2018.

Formålet med talentklasser i musik er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan – selvfølgelig til musik, men også i folkeskolens andre fag. Forskning viser, at musik er hjernegymnastik, og at elever, som spiller et instrument, øger deres faglige kompetencer. I en evaluering til Skole- og Børneudvalget fra august 2017 er den faglige vurdering da også, at den samlede klasse har udviklet sig i social trivsel, faglig arbejdslyst og musikalsk performance.

“Samarbejdet mellem Østervangsskolen og Roskilde Musiske Skole om talentklasserne fungerer rigtig godt, og vi kan jo se, at linjen også er en succes blandt de unge. Østervangsskolen er det forsøg blandt de syv danske skoler, der har haft størst søgning”, siger Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget. 

Hun ser Østervangsskolens arbejde med kommunens musiske talenter som en vigtig del af den samlede strategi for at videreudvikle Roskilde AlletidersMusikby.

Stor søgning
August 2017 var der 25 elever i Østervangsskolens musiske 8. klasse, som alle blev optaget i 7. klasse året før, mens 24 elever startede i den nye 7. klasse. Blot for at illustrere baggrunden, så har de tidligere gået på 14 forskellige skoler, heraf fire privatskoler. Til august starter endnu en årgang med 24 elever.

I en evaluering af de syv forsøg, udarbejdet af analysevirksomheden Epinion for Undervisningsministeriet i oktober 2017, hedder det bl.a., at det projekt, der umiddelbart har haft færrest problemer med at rekruttere, er Roskildes.

“Skolen har oplevet en stigende interesse for musikklassen til årgangen 2017/2018, og det har betydet, at ikke alle interesserede har kunnet optages, ligesom det har betydet et højt fagligt musikalsk niveau”, siger skoleleder Anders Ramsing, Østervangsskolen.

De musiske talenter, der kommer ind, får både udviklet deres musikalske færdigheder og musikforståelse, de bliver mere motiverede, disciplinerede og koncentrerede i skolen i det hele taget, og de får et socialt fællesskab gennem musikken. Det vil ifølge Epinion føre til, at tre mål opnås: at eleverne får øje på mulige karriereveje inden for musik, at der skabes et musisk miljø på skolen, og at elevernes faglighed og sociale trivsel øges.

Deltag i debatten
Del.